Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Reakce pana starosty na článek

ze soukromých stránek www.stribro.cz

Vážený pane Hrábku, reaguji na článek na Vašich osobních soukromých stránkách www.stribro.cz, pod titulkem „Nula byla výsledkem dobré práce starosty“

Opětovně jste nezklamal, jsme v čase voleb a znova komentujete mou práci, samozřejmě svým „nezaujatým“ pohledem. Dobře se bavím tím, že kritizujete vládní koalici za činnost v rámci první vlny. Asi jste zapomněl, že součástí koalice je i ČSSD, za kterou jste kandidoval do Zastupitelstva města Stříbra, byť neúspěšně. Co se týče Vaší další argumentace, značně si upravujete pravdu, tak aby Vám vyhovovala.

V rámci krizového řízení jsme organizovali vše v souladu s nařízeními Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). V mnoha věcech jsme si dovolili jít i nad rámec zákona, kdy jsme např. upravovali provozní dobu některých zařízení. Koordinovali jsme (starosta, místostarostové, pracovník krizového řízení, tajemník úřadu – další dle aktuální potřeby) denně veškerou činnost a zajišťování převodu informací v rámci ORP - přesně v souladu se zákonem. Co se týče Vámi rozporovaného obsazení Krizového štábu, nikde není specifikována povinnost, že součástí týmu musí být lékař. Byli jsme v denním kontaktu s Hygienickou stanicí Plzeňského kraje, se kterou jsme konzultovali veškeré kroky. Koordinoval jsem i činnosti, které nám doporučil pan Prof. MUDr. Pazdiora, špičkový epidemiolog, kterého využíval i Plzeňský kraj. Samozřejmě jsme dodržovali i veškerá nařízení ÚKŠ ohledně zdravotnických a epidemiologických záležitostí. Co se týče zakrývání úst – zde obecně byla stanovena povinnost zakrývat si ústa vhodným způsobem – rouška, šátek, respirátor atd. Ohledně respirátorů s výdechem, bylo doporučeno překrytí rouškou zejména ve zdravotnických zařízeních. Neexistovala možnost, jak donutit občany, aby toto dodržovali a respirátor si překrývali na rámec schváleného opatření, kde není sankce, není ani vymahatelnost. Mimochodem, my jsme veškerá doporučení a zákony pravidelně zveřejňovali. MP pravidelně kontrolovala dodržování zákona a pravidel a v případě neuposlechnutí udělovala sankce. Moc jim i hasičům děkuji za činnost v tomto období, kdy byla držena nepřetržitá služba.

 Ke košíkům u obchodů Vám sdělím následující, dříve nežli byla uzákoněna povinnost pro provozovatele obchodních zařízení, jsem osobně kontaktoval vedení místních prodejen ohledně požadavku umístění desinfekce u vstupů a desinfikování košíků. Bylo nám zcela striktně právním zastoupením obchodů odpovězeno, že požadujeme věci nad rámec nařízení ÚKŠ a zákona. Naštěstí za několik dní došlo k tomuto opatření ze strany Vlády ČR, ÚKŠ a tato povinnost mohla být již vymáhána a též byla. Pane Hrábku, nic Vám nebránilo, abyste si košík – rukojeť vyčistil odpovídajícím způsobem desinfekcí u vchodu nebo osobní (pokud byste ji potřeboval, určitě bychom Vám ji poskytli, jako mnoha dalším). Od firem byla očista dle jejich informací činěna každé 3 hodiny. Mimochodem i MUDr. Šín, který je zastupitelem města ohodnotil činnost vedení, že byla v pořádku. Samozřejmě, že  ta nula pozitivních byla částečně nejen naší prací, ale též i štěstím. Nejsme schopni totiž kontrolovat každého. Zde bylo důležité, že lidé si vzali doporučení za své a chovali se zodpovědně. Za to jim děkuji.

Důležitou činností bylo též zajištění chodu města a úřadu, tak aby vykonával přiměřeně nezbytnou agendu. V jiných městech bylo zavřeno, popř. byl provoz značně omezen. Zde se učinila opatření, jak po stránce organizační tak materiální a bezpečnostní. Vznikla chráněná pracoviště, které předchozí vedení města nedokázali zajistit v minulých letech.

Jsem též moc rád, že se zabýváte soukromím mým i mé rodiny. Ano, byl jsem na dovolené v Chorvatsku v termínu 28.7. – 13.8.2020 (v té době neexistoval žádný zákaz). Byl jsem na ostrově, kde jsme se snažili co nejvíce eliminovat společenský styk. Pokud bylo nutno jít do obchodu, nebo jsme byli v rámci hromadné dopravy, dodržovali jsme veškeré požadavky ze strany Chorvatska – roušky, desinfekci atd. Pravdou je, že v tomto období nebyla tato povinnost v ČR a nárůst Covidu byl u nás mnohem větší než v lokalitě, kde jsem byl. Mohu odpovědně říci, že jsem se tam cítil bezpečněji nežli u nás. Po návratu jsem se preventivně snažil vyhýbat  jakémukoli zařízení, kde jsou senioři a jak já, tak má žena jsme informovali své spolupracovníky i zákazníky o našem pobytu. Z rodiny nikdo neměl a nemá zdravotní problémy.

Na závěr bych si dovolil poděkovat široké skupině lidí - dobrovolníků, kteří nám pomáhali s výrobou a distribucí roušek, s desinfikováním veřejných prostranství, se zajišťováním desinfekce atd. Bylo jich mnoho, některé nabídky jsme ani nevyužili. Osobně si jejich nezištné činnosti nesmírně cením. Vy jste nám pomoc nenabídl, pouze kritizujete. Okřídlené – po bitvě je každý generál, platí zejména u Vás „nezaujatých“. Navíc se stále výborně bavím tím, jak se snažíte své soukromé stránky vydávat za internetový portál města Stříbra. Zde je vidět, že jste schopen klamat občany a vůbec se za to nestydíte.

 

Vážení čtenáři,

omlouvám se všem slušným lidem, nechtěl jsem být tak osobní, ale štve mě, jak tento člověk zneužívá své soukromé médium k prezentování své pravdy - názorů na stránkách, které se tváří jako oficiální stránky města. Pokud bude mít kdokoli z Vás zájem o informace, jsem Vám plně k dispozici a rád Vás uvítám osobně na radnici. Nejsem příznivcem dopisování si přes internet na soukromých komerčních stránkách. Dnes je toto má poslední reakce k názorům na předchozích soukromých stránkách. Ochotně se budu Vám zpovídat veřejně na Zastupitelstvu města popř. na našich oficiálních stránkách.

Děkuji za Váš čas a všem Vám přeji hlavně zdraví a trpělivost v této době.

 S pozdravem Martin Záhoř, starosta města

Datum vložení: 1. 10. 2020 13:56
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2020 13:58
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro