A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stříbro – rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně je nový projekt, který má podnítit diskusi o rozvoji města Stříbra. Cílem tohoto projektu je umožnit občanům města, aby se přímo podíleli na rozdělení části městského rozpočtu prostřednictvím metody participativního rozpočtu.

Co to je participativní rozpočet?

Zastupitelstvo obce vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak mají možnost připravit návrhy, za co mají být tyto finanční prostředky utraceny. Během doby určené na přípravu a podávání návrhů pak probíhají různé akce či setkání, jejichž cílem je iniciovat diskusi o rozvoji dané obce a inspirovat i motivovat občany k tomu, aby nějaký návrh připravili a předložili. Důležitou součástí procesu je hlasování obyvatel města o předložených návrzích. Ty, které získají největší počet hlasů, jsou pak z alokovaných finančních prostředků realizovány.

Jak to bude ve Stříbře?

Zastupitelstvo města vyčlenilo na letošní rok částku 1 000 000,-Kč. Od března do dubna 2019 budou moci organizace i jednotlivci předkládat nápady na aktivity zaměřené na úpravu veřejných prostranství, podporu kulturních, společenských a sportovních akcí, na obnovu kulturního dědictví nebo na prezentaci města Stříbra. Nápady se mohou týkat jak investic, tak jednorázových nebo naopak dlouhodobých akcí, nicméně aby mohl být návrh aktivity podán, bude muset prokázat, že jej podporuje minimálně 10 obyvatel města Stříbra. V květnu se uskuteční veřejné představení všech předložených nápadů a v červnu 2019 pak proběhne hlasování, v rámci kterého budou obyvatelé města vybírat z předložených záměrů ty, které budou podpořeny. Do srpna 2020 (ve vyjímečných případech do prosince 2020) pak bude probíhat realizace občany vybraných záměrů.

Více informací naleznete zde:

1. Aktuality

2. Harmonogram

3. Podmínky pro podání projektového záměru

4. Formulář pro podání projektového záměru

5. Vybrané projekty

Kontaktní osobou pro participativní rozpočet ve městě Stříbře je Lenka Albertová (albertova@mustribro.cz, 777 479 684).

data/temp/tmbgcm