A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP STŘÍBRO

Územně analytické podklady jsou od 1. ledna 2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., novým nástrojem územního plánování. Územně analytické podklady jsou povinně vytvářené a průběžně se podle zákona aktualizují. První úplná aktualizace proběhla v roce 2010.

Územně analytické podklady patří mezi územně plánovací podklady, zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně analytické podklady slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací.

Územně analytické podklady jsou pořízeny pro území obce s rozšířenou působností Stříbro, tedy pro 24 obcí ve správním obvodu města Stříbra. Územně analytické podklady na území zohledňují stav každé obce a potřeby rozvoje této obce.

logo IOP a EU

www.strukturalni-fondy.cz/iop

publikoval: Jana Kopetová, referentka OVÚP
publikováno: 17.12.2008

Stránka