Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady jsou od 1. ledna 2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., novým nástrojem územního plánování. Územně analytické podklady jsou povinně vytvářené a průběžně se podle zákona aktualizují. První úplná aktualizace proběhla v roce 2010.

Územně analytické podklady patří mezi územně plánovací podklady, zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně analytické podklady slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací.

Územně analytické podklady jsou pořízeny pro území obce s rozšířenou působností Stříbro, tedy pro 24 obcí ve správním obvodu města Stříbra. Územně analytické podklady na území zohledňují stav každé obce a potřeby rozvoje této obce.

logo IOP a EU

publikoval: Jana Kopetová, referentka OVÚP
publikováno: 17.12.2008

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE POŘÍZENÉ V ROCE 2012

Výkres hodnot území

uap_orp_2012_vykres_hodnot_uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 305,85 MB

Výkres limitů využití území

uap_orp_2012_limity.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,93 MB

Výkres problémů k řešení v ÚPD

uap_orp_2012_vykres_problemu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,22 MB

Výkres záměrů na změny v území

uap_orp_2012_zu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,63 MB

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE POŘÍZENÉ V ROCE 2010

Problémový výkres - část 1

uap_orp_pu_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,84 MB

Problémový výkres - část 2

uap_orp_pu_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,56 MB

Textová část – rozbor udržitelného rozvoje

uapruru_2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,7 MB

Výkres hodnot území - část 1

uap_orp_hu_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,94 MB

Výkres hodnot území - část 2

uap_orp_hu_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,64 MB

Výkres limitů využití území - část 1

uap_orp_lu_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,58 MB

Výkres limitů využití území - část 2

uap_orp_lu_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,58 MB

Výkres záměrů na změny využití území - část 1

uap_orp_zu_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,29 MB

Výkres záměrů na změny využití území - část 2

uap_orp_zu_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,14 MB

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE POŘÍZENÉ V ROCE 2008

Problémový výkres

problemy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,97 MB

Rozbor udržitelného rozvoje území

vd_uapruru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,02 MB

Výkres hodnot území

hodnoty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,15 MB

Výkres limitů využití území

limity.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,37 MB

Výkres záměrů na provedení změn v území

zamery.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,5 MB
Zobrazeno 21-38 ze 38

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro