Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Mateřská škola Prokopa Holého

Evropské strukturální a investiční fondy

IROP

  • Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
  • Identifikační číslo: 117D03G000084
  • Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501
  • Název projektu: Mateřská škola Prokopa Holého

Prokazatelně způsobilé výdaje: 53 789 608,04 Kč
Dotace EU a SR: 48 410 647,23 Kč

Termín zahájení projektu: 21.06.2016
Termín ukončení projektu: 06.09.2018

Generální projektant:

XTOPIX architekti s.r.o.
Se sídlem: Zlatnická 1401/15, 110 00 Praha 1
IČ: 03780961
DIČ: CZ03780961

Investor:

Město Stříbro
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

Dodavatelé:

1) Novostavba  – MŠ Prokopa Holého

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Pozemní stavby ZÁPAD, Zemská 259,  337 01 Ejpovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599

2) Dodávka a montáž technologie kuchyně do objektu Mateřská škola Prokopa Holého

GASTRONOMIK KV s.r.o.
Se sídlem: Závodu Míru 208/46, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 29099528
DIČ: CZ29099528

3) Dodávka a montáž zakázkově vyráběného vybavení interiéru a typového vybavení interiéru - truhlářského zařízení do objektu Mateřská škola Prokopa Holého

Martin Kučera
Se sídlem: Husova 228, 38421 Husinec
IČ: 73502006
DIČ: CZ7810121638

4) Mateřská škola Prokopa Holého - vegetační úpravy

PE-REZA, spol. s r.o.
Se sídlem: Citice 189, 357 56 CITICE
IČ: 27994741
DIČ: CZ27994741

5) Dodávka a montáž herních prvků a drobného mobiliáře do objektu Mateřská škola Prokopa Holého

Yggdrasilmont s.r.o.
Se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektem došlo k výstavbě nové MŠ Prokopa Holého Stříbro se školní zahradou, na pozemcích č.p.1236/1,1236/11,3540,3541,3548, k.ú. Stříbro, s kapacitou pro 105 dětí. V rámci projektu byly realizovány stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Objekt MŠ je dvoupodlažní, základní sestava provozních jednotek sestává ze 4 samostatných tříd (2x pro 28 dětí,1x pro 27 dětí a 1x pro 22 dětí), centrální jídelny, školní kuchyně, zázemí personálu a technického zázemí. Dispoziční řešení reflektuje požadavky na oddělení čistého a špinavého provozu. Jedná se o novostavbu, obdélníkového půdorysu rozměrů 34,65 x 25,65 m.

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení kmenových tříd (herny,lehárny,umývárny s WC,šatna), jídelny, zázemí pro personál včetně hygienického zázemí, WC a šaten. Celá budova je řešena jako bezbariérová. V budově byl zřízen výtah.

Nově vybudovaná školní zahrada je rozdělená na 2 části, část pro děti mladší a děti do tří let a část pro děti předškolního věku.Tomu odpovídá i vybavení zahrady herními prvky rozmístěné    v jednotlivých částech zahrady. Herní prvky jsou převážně z přírodních materiálů. Na střeše budovy, využívané k pobytu dětí byly umístěny vzdělávací prvky  (látkové větroznaky, krmítka pro ptáky, vlaječky s námořní tématikou). Součástí venkovních úprav byla stavba opěrní zdi a oplocení.

Zřízením nového odloučeného pracoviště a po ukončení provozování nevyhovujících prostor MŠ

došlo k navýšení kapacity MŠ Stříbro celkem o 23 dětí. Nová budova MŠ nabízí 105 míst pro děti předškolního věku z toho pro děti do 3 let maximálně 22 míst tj.kapacita 1 třídy,která je pro děti do 3 let uzpůsobena.

Realizací projektu vzniklo ve městě Stříbro nové moderní bezbariérové odloučené pracoviště MŠ Stříbro, p.o., které je dobře dostupné pro děti a rodiče z celého spádového území s dopadem na zajištění kvalitní, cenově dostupné, bezbariérové předškolní vzdělávání,  či péče o děti celkem 105 dětem  s provozem delším než 8  hod. denně.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro