A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MĚSTSKÁ POLICIE - Činnost

  • Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Jedná se zejména o dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek vydaných zastupitelstvem města a o dohled nad dodržováním nařízení vydaných radou města.
  • Městská policie svou činností přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci a podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
  • Strážníci však zejména vykonávají preventivní činnost s cílem snížit kriminalitu v obci, odhalují přestupky a dále se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí opatření k jeho obnovení. Městská policie spolupracuje v daném rozsahu s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.
  • Mezi další činnosti Městské policie patří odchyt toulavých zvířat a také pomoc různým druhům zvířat, pokud jim hrozí zranění či jsou dokonce v ohrožení života.