Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Způsoby vyúčtování dotace

Vyúčtování dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě:

  1. U dotace do 50.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a  datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
  2. U dotace vyšší než 50.000,01 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů, kopií bankovních výpisů nebo pokl. dokladů včetně jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, datum úhrady s uvedením zda z bankovního účtu nebo pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
  3. Součástí vyúčtování dotace bude i doložení zveřejňování info dle odst. 5, písm. c) a d).

  4. Vyúčtování může být písemné i elektronické (e-mailem, datovou schránkou). Při elektronickém vyúčtování dle čl. XI., odst. 1, písm. b) formou naskenování dokladů včetně celkové rekapitulace.

  5. Elektronické vyúčtování prostřednictvím e-mailu musí být zasláno z emailové adresy uvedené v žádosti (elektronický podpis není podmínkou). Zaslání z jiné adresy nebude akceptováno a dotace bude považována za nevyúčtovanou.
  6. Žadatel je povinen v případě nevyúčtování nebo neoprávněného použití poskytnuté dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě ji neprodleně vrátit v plné výši na účet města. Podle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je porušením rozpočtové kázně neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku.

Případné dotazy: E-mail: janotova@mustribro.cz, tel.: 374 801 132

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro