A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program rozvoje města Stříbra

Město Stříbro v současné době připravuje strategii rozvoje města. Vznikající dokument Program rozvoje města Stříbra navrhne, jakými směry by se měly ubírat různé oblasti života ve městě (doprava, veřejný život, školství,…) v budoucích 7 letech. Součástí přípravy je analýza současného stavu města a zjišťování názorů veřejnosti. Program rozvoje města zpracovává ve spolupráci s městem, členy odborných pracovních skupin a řídící skupiny Regionální rozvojová agentura Plzeňského krajeCentrum pro komunitní práci západní Čechy. Dílčí výstupy z přípravy programu budou průběžně doplňovány.

V průběhu celého dubna 2016 probíhá v rámci přípravy strategie dotazníkové šetření, v němž mohou obyvatelé vyjádřit svůj názor na město a život v něm – odkaz na dotazník zde

 

Situační analýza města (PDF) březen 2015 - červen 2016
Dotazníkové šetření k zjištění názorů občanů na situaci ve městě duben 2016
Veřejné jednání k diskuzi nad problémy a kladnými stránkami života ve městě 17.5.2016
Společné jednání Řídící skupiny a členů odborných skupin města Stříbra konec května
Zpracování návrhu strategie dle připomínek členů řídící skupiny a na základě situační analýzy červenec 2016 - září 2016
Veřejné projednání návrhu strategie září 2016
Předložení Programu Zastupitelstvu Podzim 2016 (bude upřesněno

 Návrh pro veřejné projednání dne 13.09.2016 - Strategická část Programu rozvoje města Stříbra (PDF)