A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Evropské strukturální a investiční fondy

logo EU IROP a MMČR

Projekty města Stříbra podpořené z IROP:

1)

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo: 117D03G000084
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501

Název projektu: Mateřská škola Prokopa Holého

 

2)

Program: 11703  - Integrovaný regionální operační program

Identifikační číslo: 117D03M000155
Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004844
Název projektu: Územní studie veřejných prostranství obce s rozšířenou působností (ORP) Stříbro
Cíl projektu: Cílem projektu je vypracování uceleného koncepčního řešení veřejného prostranství  ve vybraných obcích ve správním obvodu města Stříbro

 

3)

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program

Identifikační číslo: 117D03O001531
Identifikační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008821
Název projektu: Cyklostezka Stříbro – Těchlovice, II.etapa

 


logo EU OPŽPlogo SFŽP ČR

NÍŽE UVEDENÉ PROJEKTY  JSOU  SPOLUFINANCOVÁNY  ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

1)

Program: 11531 - Operační program životního prostřední 2014 - 2020
Identifikační číslo: 115D316010219
Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001702

Název projektu: Výstavba plynové kotelny v objektu čp. 485 Mánesova ulice Stříbro

Cíl akce - Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

 

2)

Program: 11531 - Operační program životního prostřední 2014 - 2020
Identifikační číslo: 115D316010224
Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001705

Název projektu: Výstavba plynové kotelny v objektu čp. 17 a teplovodu pro objekty čp. 20 a 437, Stříbro.

Cíl akce - Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

Regionální operační program (ROP) Jihozápad

logo ROP

Projekty města Stříbra podpořené z ROP:

1)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Číslo výzvy: 07/2014/1.5

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03384

Název projektu: STŘÍBRO - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE PLZEŇSKÁ ULICE

2)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01914

Název projektu: Dokončení rekonstrukce a modernizace Mánesovy ulice ve Stříbře

3)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01995  

Název projektu: Výstavba místní komunikace ve Stříbře (Propojení ul. Soběslavova a ul. Nerudova)

4)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.2 - Rozvojové projekty spádových center

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/06.02050

Název projektu: Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro

články Bc. Karla Lukeše a Ing. Josefa Hrábka, člena výboru Zastupitelstva města Stříbra pro akci „Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro" o průběhu revitalizace náměstí