Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Projekty podpořené z Evropských fondů

logo EU IROP a MMČR

Projekty města Stříbra podpořené z IROP:

1)

 • Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
 • Identifikační číslo: 117D03G000084
 • Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501
 • Název projektu: Mateřská škola Prokopa Holého

2)

3)

 • Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
 • Identifikační číslo: 117D03O001531
 • Identifikační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008821
 • Název projektu: Cyklostezka Stříbro – Těchlovice, II.etapa

4)

5)

logo EU OPŽPlogo SFŽP ČR

NÍŽE UVEDENÉ PROJEKTY  JSOU  SPOLUFINANCOVÁNY  ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

1)

 • Program: 11531 - Operační program životního prostřední 2014 - 2020
 • Identifikační číslo: 115D316010219
 • Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001702
 • Název projektu: Výstavba plynové kotelny v objektu čp. 485 Mánesova ulice Stříbro
 • Cíl akce - Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

2)

 • Program: 11531 - Operační program životního prostřední 2014 - 2020
 • Identifikační číslo: 115D316010224
 • Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001705
 • Název projektu: Výstavba plynové kotelny v objektu čp. 17 a teplovodu pro objekty čp. 20 a 437, Stříbro.
 • Cíl akce - Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

3)

logo ROP

Projekty města Stříbra podpořené z ROP:

1)

 • Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
 • Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
 • Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
 • Číslo výzvy: 07/2014/1.5
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03384
 • Název projektu: STŘÍBRO - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE PLZEŇSKÁ ULICE

2)

3)

 • Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
 • Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
 • Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací 
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01995  
 • Název projektu: Výstavba místní komunikace ve Stříbře (Propojení ul. Soběslavova a ul. Nerudova)

4)

 • Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
 • Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
 • Oblast podpory: 2.2 - Rozvojové projekty spádových center
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/06.02050
 • Název projektu: Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro

články Bc. Karla Lukeše a Ing. Josefa Hrábka, člena výboru Zastupitelstva města Stříbra pro akci „Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro" o průběhu revitalizace náměstí

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro