Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Ve čtvrtek 14.12.2023 a v pátek 15.12.2023 bude uzavřeno pracoviště registru vozidel.

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách

Evropska unie a MRR

 

Projekt  spolufinancovaný Evropskou unií

 

Integrovaný regionální operační program

SPECIFICKÝ CÍL 6.1
výzva IROP č. 41
Název projektu:

Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách

 

Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_041/0002334
Termín realizace projektu  :  6/2022 -10/2023

Projektem byly realizovány stavební práce v rámci  kterých došlo k obnově a  revitalizaci povrchů, odvodnění, veřejného osvětlení   a k doplnění o drobné stavební úpravy, které zlepší technicky i architektonicky veřejný prostor ulice Plzeňské a navázání na již obnovené části v centru města.

Stavební práce byly realizovány na základě smlouvy o dílo č. HIO SM 014 2022, číslo zhotovitele 22500279 uzavřené dne 12.6.23 se zhotovitelem  METROSTAV TBR a.s.  Metrostav TBR a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ:  09884572. Stavební práce byly zahájeny 07.07.2023 a dokončeny  31.07.23.

Na akci byl dne  13.10.23  vydán Městským úřadem  Stříbro, Odborem  výstavby a územního plánování - Kolaudační rozhodnutí  č.j. 1263/OVÚP/23-5/485/Ha, které nabylo právní moci dne 28.10.20213.

Realizací projektu došlo k naplnění účelu a hlavního  cíle projektu – k rekonstrukci a doplnění chodníku při komunikaci Plzeňská ul. o délce 615,92 m,  včetně doplnění bezpečnostních prvků v podobě 1 přechodu pro chodce  3 nových míst pro přecházení.

Realizace projektu  přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců. Rekonstrukce  Plzeňské ulice, která je jedním z hlavních dopravních spojení s historickým jádrem města pro automobily, pěší a cyklisty, zlepšila  prostorové podmínky pro pohyb pěších a pro bezpečnou obsluhu objektů zejména v její východní části. Došlo ke zklidnění provozu, zvýšení bezpečnosti (včetně vyhrazení stání pro parkující vozidla) a snížení hluku projíždějících vozidel. Současně se zvýšila estetická a užitná hodnota Plzeňské ulice.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro