Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Seznam platných OZV

Číslo - Název vyhlášky - Účinnost od

 • 25/1996 - O zrušení městské policie - 31.12.1996
 • 2/2002 - O závazných částech regulačního plánu Městské památkové zóny Stříbro - 19.5.2002
 • 5/2004 - O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. (kterou se zrušují OZV 1/2002 a 4/2004) - .1.1.2005 (zrušuje OZV 1/2002 a OZV 4/2004)
 • 6/2004 - O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra. (kterou se zrušují OZV 2/1999 a 3/2004) - .1.1.2005 (zrušuje OZV 2/1999 a OZV 3/2004)
 • 2/2005 - O zákazu jízdy pásových vozidel na území města Stříbra20.4.2005zrušuje OZV 12/1993
 • 11/2005 - O čistotě a veřejném pořádku - 15.12.2005 (zrušuje 24/1996 a č.3/2002)
 • 12/2005 - O pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku - 15.12.2005
 • 5/2006 - O místním poplatku ze vstupného - 1.1.2007 (zrušuje OZV č. 5/2003 a OZV 5/2005)
 • 4/2007 - O zřízení městské policie - 1.4.2007
 • 2/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí1.7.2008zrušuje OZV č. 29/1997
 • 3/2010 - kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 23/1996, 24/1996, 29/1997, 32/1998, 1/1999, 1/2000, 5/2001 a 2/2006 (zrušuje OZV č. 23/1996, 24/1996, 29/1997, 32/1998, 1/1999, 1/2000, 5/2001 a 2/2006)
 • 9/2010 - O regulaci některých činností v městské památkové zóně (zrušuje OZV č. 1/2010)
 • 1/2011 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 01/2008 - 1.6.2011 (zrušuje OZV č. 1/2008)
 • 4/2011 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 11/1993 - 15.9.2011 (zrušuje OZV č. 11/1993)
 • 1/2012 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 10/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ... - 26.1.2012 (zrušuje OZV č. 10/2010)
 • 4/2012 - Požární řád města Stříbra - 18.4.2012 (zrušuje OZV č. 7/1992)
 • 4/2014 - Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů - 5.11.2014 (zrušuje OZV č. 1/2014)
 • 5/2014 - Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 21/1996, č. 4/2002, č. 1/2004 a č. 3/2007 - 13.2.2015 (zrušuje OZV 21/1996, 4/2002, 1/2004 a 3/2007)
 • 3/2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem - 23.10.2015 (zrušuje od OZV 1/2015)
 • 1/2016 - O stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry - 26.5.2016 (zrušuje OZV č. 9/2003)
 • 2/2016 - O vedení technické mapy obce - 12.10.2016
 • 1/2017 - O stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (o nočním klidu) - 24.06.2017
 • 3/2017 - O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem stříbrem a části společných školských obvodů základních škol - 1.1.2018 (zrušuje OZV 9/2005)
 • 1/2018 - O stanovení části společného školského obvodu mateřské školy - 1.9.2018
 • 2/2020 - K trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů - 15.2.2020
 • 3/2020 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství - 31.1.2020 (zrušuje OZV č. 1/2019)
 • 9/2020 - K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - 25.12.2020 (zrušuje OZV č. 2/2015)
 • 1/2021 - O místním poplatku z pobytu 1.5.2021 (zrušuje OZV č. 4/2019)
 • 4/2021 - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství - 1.1.2022
 • 1/2022 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - 1.1.2023 (zrušuje OZV č. 2/2021)
 • 2/2022 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
 • O místním poplatku z pobytu (zrušuje OZV 1/2021) účinnost od 01.01.2024
 • O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (zrušuje OZV 1/2022) účinnost od 01.01.2024
 • O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (zrušuje OZV 3/2020) účinnost od 01.01.2024
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (zrušuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů z 11.10.2023) účinnost od 01.01.2024

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro