Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Seznam platných OZV

Číslo - Název vyhlášky - Účinnost od

 • 25/1996 - O zrušení městské policie - 31.12.1996
 • 2/2002 - O závazných částech regulačního plánu Městské památkové zóny Stříbro - 19.5.2002
 • 5/2004 - O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. (kterou se zrušují OZV 1/2002 a 4/2004) - .1.1.2005 (zrušuje OZV 1/2002 a OZV 4/2004)
 • 6/2004 - O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra. (kterou se zrušují OZV 2/1999 a 3/2004) - .1.1.2005 (zrušuje OZV 2/1999 a OZV 3/2004)
 • 2/2005 - O zákazu jízdy pásových vozidel na území města Stříbra20.4.2005zrušuje OZV 12/1993
 • 11/2005 - O čistotě a veřejném pořádku - 15.12.2005 (zrušuje 24/1996 a č.3/2002)
 • 12/2005 - O pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku - 15.12.2005
 • 5/2006 - O místním poplatku ze vstupného - 1.1.2007 (zrušuje OZV č. 5/2003 a OZV 5/2005)
 • 4/2007 - O zřízení městské policie - 1.4.2007
 • 2/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí1.7.2008zrušuje OZV č. 29/1997
 • 3/2010 - kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 23/1996, 24/1996, 29/1997, 32/1998, 1/1999, 1/2000, 5/2001 a 2/2006 (zrušuje OZV č. 23/1996, 24/1996, 29/1997, 32/1998, 1/1999, 1/2000, 5/2001 a 2/2006)
 • 9/2010 - O regulaci některých činností v městské památkové zóně (zrušuje OZV č. 1/2010)
 • 1/2011 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 01/2008 - 1.6.2011 (zrušuje OZV č. 1/2008)
 • 4/2011 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 11/1993 - 15.9.2011 (zrušuje OZV č. 11/1993)
 • 1/2012 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 10/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ... - 26.1.2012 (zrušuje OZV č. 10/2010)
 • 4/2012 - Požární řád města Stříbra - 18.4.2012 (zrušuje OZV č. 7/1992)
 • 4/2014 - Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů - 5.11.2014 (zrušuje OZV č. 1/2014)
 • 5/2014 - Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 21/1996, č. 4/2002, č. 1/2004 a č. 3/2007 - 13.2.2015 (zrušuje OZV 21/1996, 4/2002, 1/2004 a 3/2007)
 • 3/2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem - 23.10.2015 (zrušuje od OZV 1/2015)
 • 1/2016 - O stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry - 26.5.2016 (zrušuje OZV č. 9/2003)
 • 2/2016 - O vedení technické mapy obce - 12.10.2016
 • 1/2017 - O stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (o nočním klidu) - 24.06.2017
 • 3/2017 - O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem stříbrem a části společných školských obvodů základních škol - 1.1.2018 (zrušuje OZV 9/2005)
 • 1/2018 - O stanovení části společného školského obvodu mateřské školy - 1.9.2018
 • 2/2020 - K trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů - 15.2.2020
 • 3/2020 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství - 31.1.2020 (zrušuje OZV č. 1/2019)
 • 9/2020 - K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - 25.12.2020 (zrušuje OZV č. 2/2015)
 • 1/2021 - O místním poplatku z pobytu 1.5.2021 (zrušuje OZV č. 4/2019)
 • 4/2021 - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství - 1.1.2022
 • 1/2022 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - 1.1.2023 (zrušuje OZV č. 2/2021)
 • 2/2022 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
 • O místním poplatku z pobytu (zrušuje OZV 1/2021) účinnost od 01.01.2024
 • O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (zrušuje OZV 1/2022) účinnost od 01.01.2024
 • O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (zrušuje OZV 3/2020) účinnost od 01.01.2024
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (zrušuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů z 11.10.2023) účinnost od 01.01.2024
 • Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí (zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 02/2008 ze dne 24.04.2008) účinnost od 01.01.2025
 • Obecně závazná vyhláška  města Stříbra o nočním klidu (zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 1/2017, o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, ze dne 24.05.2017) účinnost od 6.6.2024

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro