A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Seznam platných obecně závazných vyhláše

Číslo Název vyhlášky Účinnost od:  
25/1996 O zrušení městské policie 31.12.1996  
2/2002 O závazných částech regulačního plánu Městské památkové zóny Stříbro 19.5.2002  
5/2004 O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. (kterou se zrušují OZV 1/2002 a 4/2004). 1.1.2005 zrušuje OZV 1/2002 a OZV 4/2004
6/2004 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra. (kterou se zrušují OZV 2/1999 a 3/2004). 1.1.2005 zrušuje OZV 2/1999 a OZV 3/2004
2/2005 O zákazu jízdy pásových vozidel na území města Stříbra 20.4.2005 zrušuje OZV 12/1993
11/2005 O čistotě a veřejném pořádku 15.12.2005 zrušuje 24/1996 a č.3/2002
12/2005 O pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku 15.12.2005  
5/2006 O místním poplatku ze vstupného 1.1.2007 zrušuje OZV č. 5/2003 a OZV 5/2005
4/2007 O zřízení městské policie 1.4.2007  
2/2008 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.7.2008 zrušuje OZV č. 29/1997
3/2010 kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 23/1996, 24/1996, 29/1997, 32/1998, 1/1999, 1/2000, 5/2001 a 2/2006   zrušuje OZV č. 23/1996, 24/1996, 29/1997, 32/1998, 1/1999, 1/2000, 5/2001 a 2/2006
9/2010 O regulaci některých činností v městské památkové zóně   zrušuje OZV č. 1/2010
1/2011 Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 01/2008 1.6.2011 zrušuje OZV č. 1/2008
4/2011 Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 11/1993 15.9.2011 zrušuje OZV č. 11/1993
1/2012 Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 10/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ... 26.1.2012 zrušuje OZV č. 10/2010
4/2012 Požární řád města Stříbra 18.4.2012 zrušuje OZV č. 7/1992
4/2014 Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 5.11.2014 zrušuje OZV č. 1/2014
5/2014 Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Stříbra č. 21/1996, č. 4/2002, č. 1/2004 a č. 3/2007 13.2.2015 zrušuje OZV 21/1996, 4/2002, 1/2004 a 3/2007
3/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem 23.10.2015 zrušuje od OZV 1/2015
1/2016 O stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 26.5.2016 zrušuje OZV č. 9/2003
2/2016 O vedení technické mapy obce 12.10.2016  
1/2017 O stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (o nočním klidu) 24.06.2017  
3/2017 O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem stříbrem a části společných školských obvodů základních škol 1.1.2018 zrušuje OZV 9/2005
1/2018 O stanovení části společného školského obvodu mateřské školy 1.9.2018  
2/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020 zrušuje OZV 2/2017
1/2020 O místním poplatku ze psů 31.1.2020 zrušuje OZV č. 1/2019
2/2020 K trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů 15.2.2020  
3/2020 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 31.1.2020 zrušuje OZV č. 1/2019
9/2020 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 25.12.2020 zrušuje OZV č. 2/2015
1/2021 O místním poplatku z pobytu 1.5.2021 zrušuje OZV č. 4/2019
2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2021 zrušuje OZV č. 2/2019
4/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022  
5/2021 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace 31.12.2021