Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Senior Expres

Službu lze objednat telefonicky na čísle 374 801 801 v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hodin

Senior Expres vozidlo

Provozní podmínky služby "SENIOR EXPRES STŘÍBRO"
(dále jen doprava, služba nebo jízda)

 1. KOMU JE SLUŽBA URČENA
 • Služba je určena fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v městě Stříbře a místních částech, starším 65 let, nebo držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P (bez omezení věku).
 1. K ČEMU JE A K ČEMU NENÍ SLUŽBA URČENA
 • Službu je možné využít pouze v rámci území města Stříbra a místních částech.
 • Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby či záchranné služby.
 • Přednost má vždy cesta do zdravotnického zařízení.
 • Dopravovat lze i vodícího nebo asistenčního psa.
 • Klient může službu využít maximálně na 10 jízd měsíčně.
 • Jízda začíná nástupem klienta a končí vystoupením klienta z přepravy.
 • Řidič nedoprovází klienta do ordinace lékaře a nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora.
 • Řidič může v přiměřené míře pomáhat při nástupu či výstupu klienta a se zavazadly či nákupem.
 • Služba nebude poskytována, či bude přerušena a následně ukončena v případě nevhodného, urážlivého či neadekvátního chování klienta, a to bez práva klienta na vrácení jízdného.
 • Na přepravu není právní nárok v případě technické poruchy vozidla, nebo problému na straně obsluhujícího personálu.
 1. KDY A KDE JE SLUŽBA DOSTUPNÁ
 • V pracovní dny v době od 7:00 do 14:30. hodin.
 • Službu lze objednat telefonicky na čísle 374 801 801 v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hodin.
 1. JAK JE MOŽNÉ SI JÍZDU OBJEDNAT
 • Nejpozději jeden pracovní den před plánovanou jízdou, nejdříve dva týdny předem, telefonicky na výše uvedený telefonní kontakt.
 • V případě volného termínu, lze vyhovět klientovi i tentýž den.
 • Již objednanou jízdu může klient stornovat nejpozději v pracovní den předcházející dni poskytnutí, a to telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.
 • Za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky klientů
 • Před objednáním je nezbytné připravit si tyto informace:
 1. Počet přepravovaných osob.
 2. Datum a přesný čas nástupu.
 3. Cíl jízdy.
 4. Telefonní číslo na přepravovanou osobu či její doprovod.
 5. Zda má klient chodítko, či invalidní vozík.
 6. Zda bude přepravován klient TP, ZTP, ZTP/P, a tedy je předpokládaná prodloužená manipulační doba nástupu a výstupu.
 7. Klient sdělením výše uvedených informací dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dopravy a pro zpětné kontaktování v případě potřeby ze strany řidiče, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).
 1. JÍZDNÉ
 • Před započetím jízdy zkontroluje řidič dle občanského průkazu klienta jeho věk a trvalé bydliště. Případně podle průkazu TP, ZTP, ZTP/P oprávněnost poskytování služby.
 • Cestující uhradí řidiči za každou jednu jízdu v jednom směru na území města Stříbra a místních částech bez ohledu na počet ujetých kilometrů jízdné ve výši 30,- Kč, včetně DPH.
 • Řidič vydá klientovi stvrzenku dokládající uhrazení nákladů na dopravu.
 1. DOPROVOD KLIENTA
 • Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, která uhradí stejné jízdné jako cestující. Doprovod klienta, který je vlastníkem průkazu ZTP, nebo ZTP/P jízdné neplatí.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro