Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Nadace Jakoubka ze Stříbra

Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

Nadace Jakoubka ze Stříbra byla zřízena Městem Stříbrem a zaregistrována Okresním úřadem v Tachově dne 16. září 1992 pod registračním číslem RVV-172/N-1/1992.

Zřizovatel stanovil poslání a cíle nadace ve zřizovací listině takto:

 • obnova historického jádra města Stříbra jako přitažlivého střediska turistického ruchu a kulturního centra regionu;
 • obnova nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů;
 • tvorba nadačních zařízení - publikační činnost, shromažďování kulturních sbírek;
 • garance kulturních akcí - semináře, výstavy, koncerty.

První správní rada byla sedmičlenná a měla tyto členy:

Jan Bauer, Petr Bursík (předseda), Miroslav Cvrk, Jaroslav Fillinger (tajemník), RNDr. Zbyněk Navrátil, Vítězslav Šoltys, Ing. Jan Woletz (místopředseda).

Dozorčí rada byla tříčlenná:

Ing. Vladimír Hess, Ing. František Kufner a František Patočka. Po zrušení dozorčí rady se stal revizorem Ing. Karel Novák.

Postupně se ve funkcích členů správní rady ještě vystřídali Zdeněk Chmelík, František Patočka, Květoslava Peštová, Jarmila Směšná, František Zwettler, Ivana Osmiková, Hynek Takáč, Ing. Karel Žáček, Ing. Zdeněk Botek a Pavel Kaštovský.

V roce 1997 byl Parlamentem přijat zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Tento zákon určoval nadacím daleko více definované povinnosti, změnil i způsob jejich registrace. Nadace Jakoubka ze Stříbra vyhověla všem podmínkám zákona a byla registrována v Rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Krajského soudu v Plzni. Správní rada byla stanovena jako šestičlenná, dozorčí rada byla nahrazena revizorem. Zároveň byly zpracovány i nové stanovy, odpovídající novým legislativním podmínkám.

V současné době pracuje správní rada nadace ve složení:

Karel Kašpar, Josef Zíka, Bc. František Kratochvíl, Ing. Rudolf Svoboda, RNDr. Zbyněk Navrátil a Bc. Ivana Osmiková.

Ilja Karásek ve funkci revizora

Za dobu svého působení podporovala nadace celou řadu kulturních a společenských akcí, vydala několik publikací, financovala obnovu několika památek ve Stříbře. Za zmínku stojí opravy a rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. 28. října, vstupní branky do městského parku (původní portál z domu čp. 61) na Masarykově náměstí, Židovské branky v Hradební ulici, oprava kostelíka sv Petra, Božího hrobu na Smutečním vrchu a především křížové chodby minoritského kláštera na Masarykově náměstí.

V roce 2004 vydala nadace grantová pravidla, podle kterých žadatelům poskytuje nadační příspěvky na jejich aktivity a na částečné financování obnovy nemovitých i movitých kulturních památek. Žadateli bylo využito celkem 703.600,- Kč, 70.000,- Kč bude čerpáno v roce 2005.

Například konkrétní rozpis schválených grantů v roce 2004:

 1. Městské muzeum ve Stříbře, Masarykovo nám. 21, 349 01 Stříbro, příspěvková organizace města Stříbra: nadační příspěvek ve výši 120.000,- Kč na zhotovení replik uniforem a výzbroje Stříbrských ostrostřelců - ozbrojené městské gardy města Stříbra.
 2. Občanské sdružení Hornicko-historický spolek Stříbro, Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro: nadační příspěvek ve výši 60.000,- Kč na úpravu pozemku pro zřízení hornického skanzenu a nákup staré důlní techniky do expozice Hornického skanzenu.
 3. Biskupství Plzeňské, nám. Republiky 35,301 14 Plzeň: nadační příspěvek ve výši 50.000,- Kč na akci postupné obnovy kostela sv. Petra a Pavla ve Stříbře.
 4. Jan Lešák, Masarykovo nám. 61, 349 01 Stříbro, fyzická osoba, vlastník památkově chráněného objektu: nadační příspěvek ve výši 80.000,- Kč na zrenovování kamenného portálu ve vchodu do budovy čp. 61 z Masarykova náměstí ve Stříbře.
 5. Městské muzeum ve Stříbře, Masarykovo nám. 21, 349 01 Stříbro, příspěvková organizace města Stříbra: nadační příspěvek ve výši 24.000,- Kč na archeologický průzkum georadarem vnitřku a okolí stavby hřbitovního kostelíku Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře.
 6. Ing. Karel Dráždil, Třešňová 1291, 349 01 Stříbro, fyzická osoba samostatně výdělečně činná: nadační příspěvek ve výši 7.200,- Kč na vydání dvou motivů pohlednic se stříbrskou radnicí.
 7. Občanské sdružení STŘÍBRO 2000, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro: nadační příspěvek ve výši 30.000,- Kč na částečné finanční zajištění městských slavností.
 8. Mgr. Petr Prášil, Vydavatelství pohlednic a knih, fotopráce, Zimní 1580, 25301 Hostivice: nadační příspěvek ve výši 100.000,- Kč na vydání publikace „Stříbrsko na starých pohlednicích.“
 9. Městské muzeum ve Stříbře, Masarykovo nám. 21, 349 01 Stříbro, příspěvková organizace města Stříbra: nadační příspěvek ve výši 62.400,- Kč na restaurování 5 ks závěsných obrazů, zarámování obrazů a restaurování 2 ks figurálních plastik ze sbírky Městského muzea ve Stříbře.
 10. Občanské sdružení Stříbrští občané městu (STROM), Plzeňská 51, 349 01 Stříbro: nadační příspěvek ve výši 40.000,- Kč na finanční zajištění prvního ročníku soutěžního uměleckého campu WORKCAMP STRIBRO 2004.
 11. Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro: nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč na postupnou obnovu nemovité památky kamenný most s věží a sochou, Plzeňská ul., Stříbro.

Je zde namístě poděkovat zakladateli a dlouholetému předsedovi správní rady Nadace Jakoubka ze Stříbra panu Petru Bursíkovi. Za tvoji záslužnou práci ti děkuje  Správní rada Jakoubka ze Stříbra (2015).

V roce 2015 byly schváleny tyto granty:

 1. Městské muzeum ve Stříbře: nadační příspěvek ve výši 18240,-Kč na částečnou úhradu nákladů na restaurování části sulislavského kroje.
 2. Hornicko- historický spolek: nadační příspěvek ve výši 15000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na slavnostní zasedání s oceněním horníků jež pracovali při důlní činnosti při příležitosti „ 40 let od ukončení těžby rud v královském horním městě Stříbře (1975-2015)“.
 3. Hornicko-historický spolek: nadační příspěvek ve výši 15000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na vydání knihy z historie města Stříbra.

V roce 2015 byla aktivována e-mailová pošta: nadacejakoubek@seznam.cz

V roce 2016 rozhodla na své řádné schůzi dne 01.06.2016 správní rada Nadace  Jakoubka ze Stříbra o přidělení grantů na rok 2016 takto:

 1. Městské muzeum ve Stříbře, příspěvková organizace města Stříbra  na restaurování movitých věcí, konkrétně výstavních čepců i uzlíčkových s paličkovanou krajkou. Nadační příspěvek ve výši 18000,- Kč
 2. Hornicko-historický spolek Stříbro na konání slavnostní akce k výročí 215 let od založení Horního úřadu ve Stříbře. V září 2016  bude na čp. 13  osazena tabulka připomínající život prvního hormistra  Horního úřadu ve Stříbře Antonína Alise. Nadační příspěvek ve výši 10000,- Kč.
 3. Hornicko-historický spolek Stříbro na výrobu dobových uniforem „ Úřednické hornické uniformy ze začátku 19. Století“. Nadační příspěvek ve výši 15000,- Kč.
 4. Hornicko-historický spolek Stříbro pro vydání knihy !Olověné doly u královského svobodného horního města Stříbra“. Nadační příspěvek ve výši 10000,- Kč
 5.  Jiří Pitoňák , bytem Stříbro k nákupu repliky těžkého kulometu vz. 24 a podstavce za účelem propagace ukázky výzbroje československé armády a výzbroje opevnění na území města Stříbra. Nadační příspěvek ve výši 20000,- Kč.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro