A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČ: 18253024


Vyhlášení grantů pro rok 2020

Správní rada Nadace Jakoubka ze Stříbra vyhlašuje Grantová pravidla pro rok 2020.

Podávání žádostí pro účelový grant je možné od 1. ledna do 30. dubna 2020.

Žádosti o grant se podávají formou písemné žádosti, která obsahuje zejména identifikační náležitosti žadatele, stručný popis projektu, na který je grant požadován, předpokládané náklady a dobu realizace celého projektu a výši grantu o který je žádáno. Obsah žádosti musí být v souladu s Grantovými pravidly.

Ve Stříbře dne 9.10.2019, Správní rada Nadace Jakoubka ze Stříbra.