Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Zefektivnění komunikace města s občany

data/temp/tmbgcm_logo-opz-barevne_1.jpg

Kvalitnější služby a přívětivější prostředí na úřadě. Lepší komunikace s občany města o klíčových rozhodnutích města, která mají vliv na život jeho obyvatel či zlepšení informovanosti o aktivitách městského úřadu. Toto všechno přinese obyvatelům města Stříbra projekt s poměrně komplikovaným názvem „Zefektivnění stávajících a tvorba nových prostředků komunikace města Stříbra s občany“.

Co je obsahem tohoto projektu, který bude ve městě Stříbře realizován od dubna 2017 do března 2019? V první fázi proběhne zhodnocení současného fungování jednotlivých odborů města. Součástí tohoto hodnocení bude mimo jiné i dotazníkové šetření s obyvateli města, v rámci kterého se budou moci k fungování městského úřadu vyjádřit. Na základě úvodních šetření bude zpracována Koncepce komunikace a spolupráce města s občany. Tento dokument bude obsahovat aktivity a postupy, které zkvalitní fungování jednotlivých úřadů, ať již z hlediska jejich efektivity, tak i přívětivosti pro občany. Součástí koncepce bude i návrh aktivit, které zvýší zapojení občanů do rozvoje města.

Podstatnou součástí projektu budou také školení zaměstnanců městského úřadu zaměřená na komunikaci s občany i na techniky a postupy zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování ve městě. Třetím blokem aktivit projektu bude realizace tří konkrétních aktivit, při kterých budou moci občané přímo ovlivnit vybrané konkrétní rozhodnutí města Stříbra. V současné době ještě není jasné, jakých konkrétních projektů se tyto aktivity budou týkat. Zda to bude úprava vybraného veřejného prostranství, využití vybrané lokality či zapojení veřejnosti do plánování investic města, bude jasné až na konci května tohoto roku.

Projekt „Zefektivnění stávajících a tvorba nových prostředků komunikace města Stříbra s občany“ je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro