Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Vybrané projekty

Participativní rozpočet 2019 - vybrané projekty

Hloubkový zásobní vrt pro závlahovou vodu na sportoviště

Rozpočet projektu:

535 425,-Kč

Popis projektu:

Obsahem projektu je vybudovat hloubkový zásobní vrt pro závlahovou vodu na sportoviště v areálu Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro. Stávající zdroj podzemní vody pro závlahu sportovišť je dlouhodobě nevyhovující z důvodu nedostatečné hloubky vrtů. Je navržen nový vrt s předpokládanou délkou 80 metrů a s použitím oběhového čerpadla. Předpokládaný denní výtlak je 8 000 – 10 000 litrů denně. Voda bude přečerpávána do stávajících zásobovacích nádrží o objemu 30 – 40 tisíc litrů. Z projektu bude financováno vybudování nového vrtu.

Cíl projektu:

Zvýšením kapacity jímání podzemní vody a dostatečnou závlahou sportovišť se zlepší kvalita jednotlivých sportovišť v areálu stadionu. Zvýšené množství podzemní vody bude používáno k zavlažování travnatého hřiště, které je užíváno především k fotbalovým zápasům a atletickým závodům. Dále bude podzemní voda používána k závlaze a kropení hřiště na plážový volejbal a pro antukové tenisové a nohejbalové kurty. V poslední řadě by (v případě dostatečného množství vody) mohl tento zdroj vody být využíván i pro potřeby nedalekého zimního stadionu. Termín realizace je naplánován do října letošního roku.

Zlatá včela, oblastní kolo soutěže

Rozpočet projektu:

20 000,-Kč

Popis projektu:

Obsahem projektu je organizace oblastního kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela ve Stříbře a podpora činnosti kroužků mladých včelařů. Zřizovatelem je Základní organizace Českého svazu včelařů Stříbro. Účastníci jsou rozděleni do dvou věkových kategorií, mladší žáci od prvé do páté třídy a starší od šesté do deváté třídy. Soutěže se mladí včelaři pravidelně účastní již od roku 2009 a umísťují se na předních příčkách.  Nezbytnou součástí účastí v soutěži je celoroční příprava v pravidelných týdenních kroužcích, kde si mladí včelaři rozvíjení včelařské vědomosti a dovednosti. Realizace je plánovaná v termínu září 2019 až květen 2020.

Cíl projektu:

Cílem projektu je propagace a podpora práce s včelařskou mládeží, vyúsťující do výchovy nových včelařů. Současně dochází k propagaci celého regionu i města samotného. Základními disciplínami jsou vědomostní test, znalost včelařsky významných rostlin, znalost včelařských pomůcek, schopnost pracovat se včelami při jejich chovu a schopnost využívat mikroskop při poznávání včel a jejich škůdců. Soutěžící jsou celoročně připravováni v pravidelných kroužcích na vlastní včelařské základně i v prostorách DDM Stříbro.

Participativní rozpočet 2018 - vybrané projekty

Rodinné centrum Stříbro

Rozpočet projektu:

230 000,-Kč

Popis projektu:

Obsahem projektu je zahájit činnost Rodinného centra Stříbro v Nádražní ulici č. p. 719. Rodinné centrum je organizace, která vytváří veřejný prostor pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných žen a veřejnosti, zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělání a psychologii, obohacení dětí o nové přátele a vztahy a pořádání akcí pro veřejnost. Na vzniku centra se podílí v současné době 10 lidí. Všichni, kdo vznik centra připravují a budou koordinovat i jeho činnost, jsou dobrovolníci a dělají to bez nároku na odměnu. Vznik centra je ryze komunitní záležitostí a občanskou aktivitou rodičů i dětí z města Stříbra. Metodická podpora je zajištěna prostřednictvím Sítě pro rodinu, což je organizace zastřešující rodinná centra v České republice. Z projektu bude financován roční provoz centra a jeho vybavení.

Cíl projektu:

Zlepšení společenského postavení rodičů a vybudování zdravé komunity rodin (nejen na mateřské a rodičovské dovolené) ve Stříbře a okolí. Rodinné centrum chce přispívat k obnovení vize rodiny jako jedinečného a bezpečného prostředí pro všechny jejich členy. Rodinné centrum bude také kvalitní alternativou pro trávení volného času pro rodiny s dětmi, což je něco, co v současnosti ve městě chybí.

ZUŠ Open 2019 ve Stříbře

Rozpočet projektu:

70 000,-Kč

Popis projektu:

Obsahem projektu je realizace veřejné prezentace základní umělecké školy Stříbro (ZUŠ) při celostátním happeningu z názvem ZUŠ Open. Smyslem tohoto happeningu (třetí ročník proběhne ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2019), který je pod patronátem světoznámé zpěvačky Magdalény Kožené, je veřejná propagace ZUŠ z celé České republiky a připomenout tak jejich nezastupitelnou úlohu v českém vzdělávacím systému. ZUŠ Stříbro by v rámci tohoto happeningu chtěla uspořádat kulturní akci na veřejných prostranstvích města Stříbra (Kostelní nám. či ulice Jiřího z Poděbrad) a představit tak občanům i návštěvníkům města, co všechno žáci této školy umí. Akce proběhne v posledním týdnu měsíce května a všechna vystoupení, koncerty, výstavy, divadelní představení, výtvarné workshopy či besedy proběhnou podle přesně stanoveného programu od 13.00 do 18.00.

Cíl projektu:

Projekt umožní ZUŠ Stříbro prezentovat svou činnost obyvatelům města. Nebude se jednat o prezentaci školy samotné, ale především o prezentaci žáků, kteří budou mít šanci ukázat rodičům, příbuzným, spolužákům či sousedům, co se v ZUŠ naučili. Celá akce bude pojata interaktivní formou, což znamená, že účastníci akce si mohou vyzkoušet své hudební, výtvarné či dramatické schopnosti. Děti tak mohou v sobě objevit zájem o umění a v dalších letech začít navštěvovat nějaký umělecký obor, který ZUŠka nabízí. V neposlední řadě projekt přispěje k rozšíření nabídky kvalitních akcí v roce 2019.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro