A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2021

Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2021 Farní charita Stříbro - výdaje na mzdy - Domov pro seniory svatého Jana Pavla II.

Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2021 Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek - výdaje spojené s provozem TJ Baník Stříbro, s činností mládežnických oddílů a pořádáním sportovních akcí

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2020

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřené dne 26.05.2020

Dodatek č.1 - č. 03/FPP/2020 smlouva o dotaci Rodinné centrum Stříbro

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020

Veřejnoprávní smlouva - č.10/FPP/2020 smlouva o poskytnuti dotace Zlatíčka ze Stříbra

Veřejnoprávní smlouva č. 01/FPP/2020 Farní charita Stříbro - výdaje na mzdy - Domov pro seniory svatého Jana Pavla II.

Veřejnoprávní smlouva č. 02/FPP/2020 Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek - výdaje spojené s provozem Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro, s činností mládežnických oddílů a pořádáním sportovních akcí

Veřejnoprávní smlouva č. 03/FPP/2020 Rodinné centrum Stříbro, z.s. - výdaje na povinné dofinancování na dotace z MPSV

Veřejnoprávní smlouva č. 04/FPP/2020 Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro, z. s. - výdaje na organizační zajištění kulturních akcí, provoz a vybavení spolku

Veřejnoprávní smlouva č. 05/FPP/2020 Český svaz chovatelů, z.s. - výdaje na chovatelské výstavy

Veřejnoprávní smlouva č. 06/FPP/2020 Zápas Stříbro z. s. - výdaje na pořádání soutěží, účast na soutěžích, pořízení vybavení a činnost klubu

Veřejnoprávní smlouva č. 07/FPP/2020 Asociace malých debrujárů ČR, spolek - výdaje na pomůcky, materiál, činnost a soutěže, akce pro veřejnost

Veřejnoprávní smlouva č. 08/FPP/2020 Horolezecký klub Skoba z. s. - výdaje na činnost, vzdělávací kurzy a školení nákup vybavení a pořádání sportovních akcí pro děti a mládež

Veřejnoprávní smlouva č. 09/FPP/2020 HC Buldoci Stříbro z. s. - výdaje na činnost pro děti a mládež

Veřejnoprávní smlouva č. 09/půjčka/2020 Lesy města Stříbra

Veřejnoprávní smlouva č. 10/FPP/2020 Zlatíčka ze Stříbra, zapsaný spolek - výdaje na XXVII. mezinárodní přehlídku mládežnických orchestrů

Veřejnoprávní smlouva č. 11/FPP/2020 Dominik Kučeřík - výdaje na provoz, startovné, cestovné (motokros)

Veřejnoprávní smlouva č. 12/FPP/2020 Český kynologický svaz ZKO Stříbro - 057 - výdaje na novou podlahu a okna do mobilní buňky (klubovny) včetně provozu

Veřejnoprávní smlouva č. 13/FPP/2020 Hornicko - historický spolek Stříbro - výdaje na provoz a údržbu zařízení spolku, na rekonstrukci štoly Prokop, hornické oslavy doma a v zahraničí

Stránka