Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro.

EU a ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_054

Název výzvy: 57. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) - SC 2.4

Název akce (projektu): 

Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004773

Termín zahájení projektu:     24.01.2017
Termín ukončení projektu:    29.03.2022

projektant: Ing. Miloš Valíček

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Se sídlem: Jezerní 1096
 • 347 01 Tachov
 • IČ: 65564618

Investor: Město Stříbro

 • Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
 • IČ: 00260177
 • DIČ: CZ00260177

Dodavatelé:

 1. Stavební práce
 • B K V Stavební společnost s r.o.
 • Se sídlem: Přimdská 630, 348 02 Bor
 • IČ:     14704641
 • DIČ: CZ14704641
 1. Dodávka nábytku
 • MY DVA GROUP a.s.
 • Se sídlem: Osadní 1053/28, 170 00 Praha
 • IČ:    29030684
 • DIČ: CZ29030684 
 1. Dodávka výpočetní techniky, vybavení učeben přírodních věd a programovatelných stavebnic
 • Azenet s.r.o.
 • Se sídlem: Plánská 403/5, 301 00, Plzeň
 • IČ:   02562014
 • DIČ: CZ02562014

Projektem byly realizovány stavební práce a dodávky v rámci kterých došlo k půdní vestavbě specializovaných učeben, včetně zajištění vybavení v budově Domu dětí a mládeže Stříbro, p.o., Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro. 
Půdní vestavbou vznikla nová učebna přírodních věd, výpočetní techniky, dílna pro technické a řemeslné kroužky, zázemí (sklady) pro uskladnění výukových pomůcek a materiálů pro realizaci zájmových útvarů. Bezbariérovost budovy DDM je zajištěna bezbariérovým vstupem do budovy, vybudováním nové výtahové šachty s výtahem, vybudováním WC pro imobilní osoby a bezbariérovým přístupem do nových učeben. V prostoru dvora u nově vybudované výtahové šachty došlo k úpravě zeleně.
Nové specializované učebny byly v rámci projektu vybaveny nábytkem, výpočetní technikou a pomůckami ve vazbě na přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.
Pořízením kompenzačních pomůcek (lavice/pracovní stůl pro pohybově hendikepované osoby) v učebnách a dílně je umožněno zapojení taktéž imobilních žáků.

Projekt byl zahájen dne 24.01.2017 podpisem smlouvy na zpracováním Studie proveditelnosti.  Činnosti projektu byly ukončeny 29.3.2022 úhradou faktury za dodávku nábytku.

 

Vybudováním a vybavením odborných učeben došlo na DDM Stříbro, p.o., k vytvoření vhodných podmínek pro rozšíření nabídky a kvality zájmového vzdělávání v ORP Stříbro.

Finanční rámec projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

 1. Druh dotace/zdroje spolufinancování
 2. Podíl na celkových způsobilých výdajích v %

 

 1. Dotace ze strukturálního fondu ERDF:
 2. 14 854 855,85 Kč
 3. 85 %

Národní veřejné zdroje

 1. Z toho: dotace ze státního rozpočtu
 2. 873 815,05 Kč
 3. 5 %

 

 1. Z toho: dotace z obce:
 2. 1 747 630,10 Kč
 3. 10 %

Soukromé zdroje příjemce

 1. 0
 2. 0 Kč
 3. 0 %

 

 1. Celkové způsobilé výdaje
 2. 17 476 301,00 Kč
 3. 100 %

 

 

 

 

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro