Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Zateplení budovy zdravotnického zařízení ve městě Stříbro

Logo EU MŽP

Operační program životní prostředí 2014-2020

Číslo výzvy: 05_20_146

Název výzvy: MŽP_146. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná

Název akce (projektu): Zateplení budovy zdravotnického zařízení ve městě Stříbro

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012891

Termín zahájení stavebních prací:  14.04.2021
Termín ukončení stavebních prací: 19.12.2021

Investor:
Město Stříbro

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177 | DIČ: CZ00260177

projektant:
Ing. Pavlína Štědrá

Adresa: Nerudova 1404, 349 01 Stříbro
Místo podnikání: Soběslavova 214, 349 01 Stříbro
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0201820
IČ 722 12 161

Zhotovitel:
3xN spol. s r.o.

Adresa: Rosnická 198, 360 10  Karlovy Vary
IČ: 25215078 | DIČ: CZ25215078

Projektem došlo k zateplení budovy zdravotnického zařízení města Stříbra v Benešově ulici č.p. 511. Zdravotnické zařízení sestává ze dvou budov - z původní staré budovy postavené na p.p.č.st. 699 k.ú. Stříbro, rok výstavby 1904 a z přistavěné nové budovy postavené na p.p.č.st.92/1 k.ú. Stříbro rok výstavby 1989.

Stavební práce byly realizovány na základě smlouvy o dílo č. HIO SM 120 2020 uzavřené dne 12.1.2021 mezi Městem Stříbrem a zhotovitelem 3xN spol. s r.o., se sídlem Rosnická 198, 360 10 Karlovy Vary, IČ: 25215078, dodatku č.1 uzavřeném dne 30.8.2021, dodatku č.2 uzavřeném dne 30.11.2021 a dodatku č.3 uzavřeném dne 17.12.2021.Stavební práce byly zahájeny 14.04. 2021. V rámci stavebních prací došlo k zateplení obvodových stěn budov, zateplení nejvyššího stropu pod půdou a zateplení části stropů 1. podzemního podlaží na staré budově a zateplení obvodových stěn, zateplení ploché střechy                 a vybudování nového bezbariérového vstupu do nové budovy. Stavební práce byly prováděny v souladu s projektovou dokumentací – Zdravotnické zařízení města Stříbra, Benešova 511, Stříbro – zateplení budovy, kterou zpracovala Ing. P. Štědrá, IČ 72212161.

Stavební práce byly ukončeny 19.12.2021.

Pro stavbu byl  Městským  úřadem Stříbro, odborem  výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro vydán dne 28.12.2021 kolaudační souhlas č.j. 2788/OVÚP/21/Če.

Realizací projektu došlo ke zlepšení tepelně technických vlastností "staré" a "nové" budovy zdravotnického zařízení ve městě Stříbro. Zateplením získal objekt novou, svěží   a atraktivní fasádu, ale především se zamezilo tepelným ztrátám s dopadem na snížení nákladů za energii.

Celkové  náklady projektu: 11.889.077,80 Kč bez DPH
Celkové způsobilé zdroje: 11.504.846,94 Kč bez DPH
Příspěvek EU: 4.601.938,77 Kč bez DPH

 

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro