Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Kamerový systém města

ikona MKDSlogo Bezpečný krajlogo PČR

V roce 2011 realizovalo město Stříbro ve spolupráci s Policií ČR a za finanční podpory Plzeňského kraje výstavbu 1. části městského kamerového dohledového systému. Plzeňský kraj přispěl městu Stříbru částkou 1.100.000 Kč z projektu „Bezpečný kraj“.

Výstavba byla zahájena firmou TaNET West s.r.o. v měsíci srpnu. V průběhu výstavby bylo postupně osazeno celkem 6 kamerových míst v centru města (Masarykovo náměstí a přilehlé ulice) 10 kusy kamer, které jsou propojeny páteřní optickou sítí do datového centra pro správu a ukládání informací z MKDS. Přístup k těmto datům je umožněn jak Městské policii Stříbro, tak Policii ČR OOP Stříbro.

V průběhu budování byl MKDS rozšířen na základě požadavků Policie ČR o další dvě lokality. Jedná se o světelnou křižovatku v blízkosti náměstí Svobody a o kruhový objezd. Tyto kamery již byly financovány v rámci výstavby 2. části městského kamerového dohledového systému. Tu opět podpořil Plzeňský kraj částkou 904.022 Kč z projektu „Bezpečný kraj“. V této části výstavby bylo zřízeno dalších 6 kamerových míst (kruhový objezd, zdravotnické zařízení, Plzeňská ulice a DDM/vstup do parku, křižovatka Palackého/Soběslavova/28. října a ulice Soběslavova - prostor v blízkosti GOAS a přilehlých autobusových zastávek a křižovatek s ulicí Májová a nově zbudovaného propojení ulic Soběslavova a Nerudova), které jsou osazeny celkem 11 kamerami.

Město Stříbro reagovalo na další vývoj a na vlastní náklady zřídilo další kamerová místa, která monitorují prostor dětského hřiště v blízkosti tělocvičny Gymnázia Stříbro, městský park a výjezd z města směrem na Kladruby. Postupně jsou také nahrazovány původní kamery novými modely. I s touto rekontrukcí kamerového systému finančně pomohl Plzeňský kraj částkou 411.000 Kč z projektu „Plzeňský kraj - bezpečný kraj“ a prevence kriminality.

V roce 2020 proběhla technologická modernizace hlavních částí kamerového systému, kdy bylo pořízeno nové programové vybavení VMS pro ovládání a zpracování obrazu MKDS, také nový server, který obrazy z kamer zaznamenává/ukládá a analyzuje, nové pracoviště obsluhy a vyměnily se některé zastaralé kamery za nové.  

Celkem tedy v současné době tvoří MKDS města Stříbra 13 pevných kamer s vysokým rozlišením a 24 otočných kamer.

Provoz MKDS byl za přítomnosti zástupců Plzeňského kraje a Policie ČR oficiálně zahájen dne 4.1.2012.

Kamery monitorují tyto lokality:

 • Masarykovo náměstí
 • Plzeňská ulice
 • Mánesova ulice
 • Husova ulice
 • nádvoří před městským muzeem
 • minoritské zahrady za městským muzeem
 • kruhový objezd propojující ulice Plzeňská, Benešova, Revoluční a tř. 5. května
 • světelná křižovatka v blízkosti náměstí Svobody
 • Smuteční vrch
 • Benešova ulice
 • dětské hřiště za DDM a vstup do parku z Masarykova náměstí
 • křížení komunikací ulice Soběslavova, Palackého, 28. května
 • komunikace a přilehlý prostor u Gymnázia Stříbro, Soběslavova ulice
 • dětské hřiště za tělocvičnou Gymnázia Stříbro
 • městský park
 • křížení komunikací ulice Nádrařní, Kladrubská
 • hřiště "Pískovna"
 • nádvoří ZUŠ
 • křížení komunikací ulice Soběslavova, Třešňová

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro