A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Typ: OZV přijaté v roce 2016
O stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry.
Zrušuje OZV 09/2003.

Zastupitelstvo města Stříbro se na svém zasedání dne 20. dubna 2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje místa na území města Stříbra, na kterých mohou být provozovány: a) výherní hrací přístroje dle § 2 písm. e) zákona o loteriích, b) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního systému dle § 2 písm. l) zákona o loteriích, c) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení dle § 2 písm. n) zákona o loteriích, d) loterie a jiné podobné hry povolené Ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

 

Čl. 2
Určení míst

Výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry uvedené v Čl.1 této obecně závazné vyhlášky lze provozovat pouze na místech uvedených v Příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Stříbra číslo 09/2003 o stanovení vzdálenosti provozování výherních přístrojů od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví.

 

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
  1. Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Stříbro dne 20. dubna 2016.
  2. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky vykonává Správní odbor Městského úřadu Stříbro ve spolupráci s Městskou policií Stříbro.
  3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Stříbro.

 

 

Bc. Karel Lukeš, v.r., starosta města Stříbra

Martin Záhoř, v.r., místostarosta města Stříbra

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno na internetových stránkách města:

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 01/2016
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry.

 

Místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry:

  1. Stříbro, Masarykovo náměstí č. 3
  2. Stříbro, Palackého č. 1435
  3. Stříbro, Žižkova č. 91

Příloha

Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 16. 6. 2017 00:22
Autor: Lukáš Novák