Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry.
Zrušuje OZV 09/2003.

Zastupitelstvo města Stříbro se na svém zasedání dne 20. dubna 2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje místa na území města Stříbra, na kterých mohou být provozovány: a) výherní hrací přístroje dle § 2 písm. e) zákona o loteriích, b) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního systému dle § 2 písm. l) zákona o loteriích, c) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení dle § 2 písm. n) zákona o loteriích, d) loterie a jiné podobné hry povolené Ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

 

Čl. 2
Určení míst

Výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry uvedené v Čl.1 této obecně závazné vyhlášky lze provozovat pouze na místech uvedených v Příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Stříbra číslo 09/2003 o stanovení vzdálenosti provozování výherních přístrojů od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví.

 

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
  1. Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Stříbro dne 20. dubna 2016.
  2. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky vykonává Správní odbor Městského úřadu Stříbro ve spolupráci s Městskou policií Stříbro.
  3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Stříbro.

 

 

Bc. Karel Lukeš, v.r., starosta města Stříbra

Martin Záhoř, v.r., místostarosta města Stříbra

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno na internetových stránkách města:

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 01/2016
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry.

 

Místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry:

  1. Stříbro, Masarykovo náměstí č. 3
  2. Stříbro, Palackého č. 1435
  3. Stříbro, Žižkova č. 91

Přílohy

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 (ke stažení ve formátu PDF)

ozv_01_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,66 kB
Datum vložení: 21. 6. 2016 14:00
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro