Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 02/2008 ze dne 24.04.2008.

Čj.: 951/FO/24

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí

 

Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 22.05.2024 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4, § 11 odst. 5 a § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Zvýšení koeficientu u skupiny stavebních pozemků

 

Na základě § 6 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí u pozemků zařazených do skupiny stavebních pozemků se koeficient, jímž se násobí sazba daně, zvyšuje o jednu kategorii podle členění koeficientů dle § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitých věcí, a to pro všechny tyto pozemky na území katastrálního území 757837 Stříbro.

 

Čl. 2 
Zvýšení koeficientu u vybraných skupin staveb a jednotek

 

Na základě § 11 odst. 5 zákona o dani z nemovitých věcí u zdanitelných staveb zařazených ve skupině obytných budov a u zdanitelných jednotek zařazených ve skupině ostatních zdanitelných jednotek se koeficient, jímž se násobí sazba daně, zvyšuje o jednu kategorii podle členění koeficientů dle § 11 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí, a to pro všechny tyto zdanitelné stavby a jednotky na území katastrálního území 757837 Stříbro.

                                             

Čl. 3
Místní koeficient pro obec

 

Město stanovuje na základě § 12 odst. 1 písm. a) místní koeficient pro obec ve výši 2. Tento místní koeficient se vztahuje na všechny nemovité věci na území celého města s výjimkou pozemků zařazených do skupiny vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch.1

 

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 02/2008 ze dne 24.04.2008.

 
Čl. 5
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2025.

 

….………………..…………….
Martin Záhoř
starosta


..…………………………………
Bc. Karel Lukeš
místostarosta


1 § 12ab odst. 1 a 6 zákona o dani z nemovitých věcí.

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2024 11:19
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2024 11:33
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro