Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Nařízení 3/2014 města Stříbra

Značka parking

kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť a parkovacích míst

MĚSTO STŘÍBRO

 

NAŘÍZENÍ č. 3/2014

 

města Stříbra,

kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť a parkovacích míst

 

Rada města Stříbra se na svém zasedání dne 08.12.2014, usnesením č. 3/II/18b, usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2014, ze dne 22.11.2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Maximální cena

 1. Pro osobní vozidla a motocykly:
  1. Stání a parkování na Masarykově náměstí a v Mánesově ulici před Komerční bankou

         do 30 min                                                      1 Kč

         od 31. minuty do 60. minuty                   20 Kč

         za každou další započatou hodinu        50 Kč

         celodenní                                                   400 Kč

 

 1. Stání a parkování na ostatních vymezených komunikacích příslušným nařízením města Stříbra:

         do 30 minut                                                   5 Kč

         do 60 minut                                                 10 Kč

         za každou další započatou hodinu          15 Kč

         celodenní                                                     80 Kč

 

 1. Pro nákladní vozidla a autobusy:

stání do 30 minut                                         15 Kč,

stání do 1 hodiny                                       120 Kč,

stání do 24 hodin                                    1.200 Kč,

 

 1. Maximální ceny parkovacích karet pro parkoviště:

 

Parkoviště

Měsíční karta

Čtvrtletní karta

Roční karta

Doba parkování

 

nepřenosná

přenosná

nepřenosná

přenosná

nepřenosná

přenosná

 

 

(na určitou SPZ)

 

(na určitou SPZ)

 

(na určitou SPZ)

 

 

Mánesova ul.

200 Kč

240 Kč

500 Kč

600 Kč

1 800 Kč

2 160 Kč

max. 2 hodiny

nám. Svobody

200 Kč

240 Kč

500 Kč

600 Kč

1 800 Kč

2 160 Kč

max. 2 hodiny

pod Poliklinikou

200 Kč

240 Kč

500 Kč

600 Kč

1 800 Kč

2 160 Kč

max. 2 hodiny

všechna parkoviště

250 Kč

300 Kč

630 Kč

760 Kč

2 250 Kč

2 700 Kč

max. 2 hodiny

Mánesova ul.

500 Kč

600 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

4 500 Kč

5 400 Kč

neomezená

nám. Svobody

500 Kč

600 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

4 500 Kč

5 400 Kč

neomezená

pod Poliklinikou

500 Kč

600 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

4 500 Kč

5 400 Kč

neomezená

všechna parkoviště

600 Kč

720 Kč

1 500 Kč

1 600 Kč

5 400 Kč

6 480 Kč

neomezená

 

 1. Maximální cena parkovacích karet pro parkování v ulicích Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Kostelní, Kostelní náměstí a Žižkova je:

 

Měsíční karta

Čtvrtletní karta

Roční karta

300 Kč

700 Kč

2500 Kč

  

 1. Maximální cena za službu zahrnuje také vydání dokladu o počátku a délce trvání služby a její ceně. 
 1. Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu[1][1].
 1. Ve smyslu tohoto nařízení jsou od poplatku stanoveného v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení osvobozena vozidla:

a)   s  označením  „O1“, určená pro přepravu osob těžce postižených nebo osob těžce pohybově postižených, pokud je tato osoba přepravována ve vozidle,

b)   Správy majetku města Stříbra, s.r.o. a Městské policie Stříbro,

c)   Policie ČR,  hasičů,  sanitky,  vozidel  pohřební  služby,  technické  údržby  komunikací  a nadzemních nebo podzemních vedení, a to při výkonu jejich činnosti,

d)   zastupitelé města Stříbra, a to při výkonu činnosti zastupitele,

e)   zásobování po dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu,

f)    občanům města Stříbra, kteří jako bezpříspěvkoví dárci krve obdrželi ocenění „zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského“ a bylo jim vydáno potvrzení dle přílohy č. 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 2/2014 města Stříbra kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť.
 2. Toto nařízení města bylo schváleno Radou města Stříbra dne 08.12.2014 usnesením č. 3/II/18b a nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

    Bc. Karel Lukeš  v.r.                                                                                  Martin Záhoř  v.r.

        starosta města                                                                                    místostarosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce od              do                 

 


[1][1] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

Nařízení 3/2014

narizeni_3_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 272,54 kB
Datum vložení: 5. 1. 2015 10:03
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro