Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

V roce 2024

poř. číslo 1
předmět petice: Informace - 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
vedeno u: Bc. Vladislav Hanzlíček
č. j.: 32/OVÚP/24
přijatá opatření: Odpověď odeslána 08.01.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 170.54 kB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 08.01.2024


poř. číslo 2
předmět petice: Informace - 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - žádost o sdělení informací, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším Typ: PDF dokument, Velikost: 106.57 kB
vedeno u: Bc. Vladislav Hanzlíček
č. j.: 82/OVÚP/24-2/Ha
přijatá opatření: Odpověď odeslána 17.01.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 156.94 kB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 17.01.2024


poř. číslo 3
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - zaslání všech smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejichž předmětem je zřízení věcného břemene (služebnosti) umístění inženýrské sítě elektronických komunikacívedeno u: tajemník MěÚ Stříbro Typ: PDF dokument, Velikost: 114.62 kB
č. j.: 37/TAJ/24
přijatá opatření: Odpověď odeslána 01.02.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 134.91 kB, smlouvy Typ: PDF dokument, Velikost: 6.33 MB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 01.02.2024


poř. číslo 4
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - zda Městský úřad Stříbro zaměstnává nějaké osoby s ukrajinským občanstvím, či zda disponuje nějakým úředníkem, který je znalý jazyka ukrajinština Typ: PDF dokument, Velikost: 43.63 kB
č. j.: 17/TAJ/24
přijatá opatření: Odpověď odeslána 15.04.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 133.85 kB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 17.04.2024


poř. číslo 5
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zaslání kopie všech účinných pachtovních (nájemních) smluv, jejichž předmětem je orná půda, a ve kterých obec vystupuje jako propachtovatel (pronajímatel), včetně všech navazujících dodatků Typ: PDF dokument, Velikost: 105.9 kB
č. j.:
přijatá opatření: Odpověď odeslána 03.05.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 135.09 kB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 09.05.2024


poř. číslo 6
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - reklamy umístěné na pozemcích p. č. 231/5, 295, st. 682 a 686/1, všechny k. ú. Stříbro Typ: PDF dokument, Velikost: 474.61 kB
č. j.: 626/OVÚP/24/Če
přijatá opatření: Odpověď odeslána 09.05.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 166.16 kB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 17.05.2024


poř. číslo 7
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vydávání povolení o odstranění stavby pro právnické osoby Typ: PDF dokument, Velikost: 56.54 kB
č. j.: 730/OVÚP/24-2/Ha
přijatá opatření: Odpověď odeslána 24.05.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 76.44 kB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 27.05.2024


V roce 2023

poř. číslo 1
předmět petice:  Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejnýchrozpočtů (166.75 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 02/TAJ/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 06.01.2023 (65.88 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 09.01.2023


poř. číslo 2
předmět petice:  Žádost o informace týkající se dopravního napojení (130.73 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 255/OVÚP/23-2/Kr
přijatá opatření: Odpověď odeslána 10.02.2023 (60.41 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.02.2023


poř. číslo 3
předmět petice:  Žádost o informace týkající se stacionárních radarů, úsekových měření rychlostí atd. (69.49 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.:  9/TAJ/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 10.02.2023 (73.58 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 22.02.2023


poř. číslo 4
předmět petice:  Žádost o informace týkající se investičních plánů města (47.86 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.:  13/TAJ/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 08.03.2023 (65.95 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 08.03.2023


poř. číslo 5
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) (174.67 kB)
vedeno u: Bc. Vladislav Hanzlíček
č. j.:   8866/OVÚP/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 05.04.2023 (135.26 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 05.04.2023


poř. číslo 6
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - rozhodnutí vydaná po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb. (324.63 kB), plná moc (534.49 kB)
vedeno u: Mgr. Radek Strankmüller
č. j.:   15/TAJ/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 05.04.2023 (66.31 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 12.04.2023


poř. číslo 7
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - stavby fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšší (21.75 kB)
vedeno u: Bc. Hanzlíček Vladislav
č. j.: 1192/OVÚP/23-2/Ha                                                                   
přijatá opatření: Odpověď odeslána 19.07.2023 (79.27 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 20.07.2023


poř. číslo 8
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (175.51 kB)
vedeno u: Bc. Hanzlíček Vladislav
č. j.:   1163/OVÚP/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 19.07.2023 (87.11 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 20.07.2023


poř. číslo 9
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) (167.98 kB)
vedeno u: Bc. Hanzlíček Vladislav
č. j.:   1755/OVÚP/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 11.10.2023 (86.37 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 19.10.2023


poř. číslo 10
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Typ: PDF dokument, Velikost: 261.28 kB
vedeno u: Mgr. Radek Strankmüller
č. j.:   382/SEK/23
přijatá opatření: Odpověď odeslána 28.11.2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 167.46 kB
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 04.12.2023


V roce 2022

poř. číslo 1
předmět petice: Informace - 106/1999 Sb. - odběr energií (62.54 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 01/TAJ/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 11.01.2022 (39.42 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.01.2022


poř. číslo 2
předmět petice: Informace - 106/1999 Sb. - investiční plány města (40.13 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 02/TAJ/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 11.01.2022 (36.39 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.01.2022


poř. číslo 3
předmět petice: Informace - 106/1999 Sb. - OBRAZ - Obránci zvířat, z. s. (25.64 kB)
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 67/ŽP/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 10.01.2022 (33.21 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.01.2022


poř. číslo 4
předmět petice: Žádost o informaci o honitbách, honebních společenstvech atd. (46 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: -
přijatá opatření: Odpověď odeslána 17.02.2022 (72.67 kB), příloha (128.22 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 28.02.2022


poř. číslo 5
předmět petice: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - stacionární radary (52.18 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 3/TAJ/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 04.03.2022 (67.29 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 04.03.2022


poř. číslo 6
předmět petice: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 40/TAJ/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 27.05.2022
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 31.05.2022


poř. číslo 7
předmět petice: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (29.99 kB)
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 1584/ŽP/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 27.07.2022 (77.43 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 28.07.2022


poř. číslo 8
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) (171.87 kB)
vedeno u:  odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 1887/OVÚP/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 12.10.2022 (176.03 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 17.10.2022


poř. číslo 9
předmět petice: Žádost o poskytnutí informace o zajištění a finančních nákladech spojených s údržbou mobilní zeleně ve městě Stříbro (95.89 kB)
vedeno u:  hospodářskoinvestiční odbor
č. j.: 914/HIO/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 01.12.2022 (254.62 kB), Příloha (36.94 kB), smlouva o dílo (257.94 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 09.01.2023


poř. číslo 10
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a Stížnost na postup (152.72 kB)
vedeno u:  odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 2028/OVÚP/22 a 2183/OVÚP/22
přijatá opatření: Odpověď odeslána 07.12.2022 a 08.11.2022
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 27.02.2023


V roce 2021

poř. číslo 1
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací - Českomoravská myslivecká jendota, z.s. (250.84 kB), upřesnění (236.76 kB)
vedeno u: vedoucí ŽP
č. j.: 60/ŽP/21
přijatá opatření: Vypraveno dne 18.01.2021 (53.38 kB)
18.01.2021


poř. číslo 2

předmět petice: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů - Jiří Šmída (17.69 kB) (17.69 kB), stížnost (16.71 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro, starosta
č. j.: 165/SPO/21, 17/STAR/21
přijatá opatření: Odesláno dne 14.01.2021 (412.01 kB) (412.01 kB), odesláno dne 10.03.2021 (719.95 kB), posunutí termínu (130.36 kB) (132.28 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 18.01.2021, 11.03.2021


poř. číslo 3
předmět petice: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (77.55 kB)
vedeno u: starosta
č. j.: 11/STAR/21
přijatá opatření: 25.02.2021 (181.45 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 01.03.2021


poř. číslo 4
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Člověk v tísni, o.p.s (65.07 kB)
vedeno u: finanční odbor
č. j.: 377/FO/21
přijatá opatření: Odesláno dne 01.03.2021 (69.48 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 02.03.2021


poř. číslo 5
předmět petice: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - místní referendum (34.83 kB)
vedeno u: správní odbor
č. j.: 1052/SPO/21
přijatá opatření: Odesláno dne 18.03.2021 (384.79 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 18.03.2021


poř. číslo 6
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací - investiční plán města (51.44 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 1066/SPO/21
přijatá opatření: Odesláno 24.03.2021 (379.19 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 24.03.2021


poř. číslo 7
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. (211.45 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 3/TAJ/21
přijatá opatření: 09.06.2021 (73.06 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 10.06.2021


poř. číslo 8
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - lovecké lístky cizincům (72.21 kB) (72.21 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 5/TAJ/21
přijatá opatření: Odpověď (100.22 kB) + příloha (51.26 kB) odeslána 2.7.2021
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 2.7.2021


poř. číslo 9
předmět petice: Poskytnutí veřejných informací ze stavebního úřadu ohledně nedokončených stavebních řízení (22.48 kB)
vedeno u: odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 2486/OVÚP/21-2/Ha
přijatá opatření: Odpověď odeslána (77.5 kB) 5.11.2021
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 9.11.2011


poř. číslo 10
předmět petice: Informace - 106/1999 Sb. - Čestní občané města Stříbra - žádost o zveřejnění (35.13 kB)
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 43/TAJ/21 (1), 43/TAJ/21 (2)
přijatá opatření: Odpověď odeslána: 22.11. (65.23 kB)25.11.2021 (66.38 kB)
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 9.12.2021


V roce 2020

poř. číslo 1
předmět petice: Šárka Dittrichová, Dobroslav Plachý a Josef Lank - Žádost o poskytnutí informace
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 126/SEK/20
přijatá opatření: Odesláno dne 8.4.2020
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 14.4.2020


poř. číslo 2
předmět petice: Asociace autoškol ČR - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vedeno u: správní odbor
č. j.: 1718/SPO/20
přijatá opatření: Odesláno dne 20.5.2020
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 29.5.2020


poř. číslo 3
předmět petice: Biskupství plzeňské - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím a podle zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 911/ŽP/20
přijatá opatření: dotaz + odpověď - odesláno 25.5.2020
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.8.2020


poř. číslo 4
předmět petice: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Florec Martin, upravená žádost, žádost o poskytnutí informací
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 216/SEK/20
přijatá opatření: Žádost o informaci - sdělení, žádost o informaci - sdělení č. 2 odesláno 5.6.2020
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.8.2020


poř. číslo 5
předmět petice: Žádost o sdělení - průtahy v řízení a nepostupování v zákonných lhůtách
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 145/SEK/20
přijatá opatření: Odesláno dne 27.4.2020
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.8.2020


poř. číslo 6
předmět petice: Žádost o poskytnutí informace - poskytované služby, podnikatelé, spolky, zdravotní a sociální služby
vedeno u: sekretariát
č. j.: 385/SEK/20, 429/SEK/20, 414/SEK/20
přijatá opatření: odpovědi
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 17.12.2020


V roce 2019

poř. číslo 1
předmět petice: AMA, s.r.o. - žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných uskutečnit v letech 2019-2022
vedeno u: hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje
č. j.: 5/RR/19
přijatá opatření: Odesláno dne 11.1.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 15.1.2019


poř. číslo 2
předmět petice: Nicole Podvolecká - Žádost o informaci - počet vyvlastňovacích řízení v letech 2014 - 2018
vedeno u: odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 234/OVÚP/19-2/Ha
přijatá opatření: Odesláno dne 4.2.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 4.2.2019


poř. číslo 3
předmět petice: Emil Juriga - Žádost o poskytnutí informací ve smyslu znění zákona č. 106/1999 sb. O Svobodném přístupu k informacím
vedeno u: odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 395/OVÚP/19/Os
přijatá opatření: Odesláno dne 1.3.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 4.3.2019


poř. číslo 4
předmět petice: SuperDoručovatel.cz, s.r.o. - Žádost o poskytnutí informací - přestupky vprovozu na pozemních komunikacích
vedeno u: správní odbor
č. j.: 2823/SPO/19
přijatá opatření: Odesláno dne 18.6.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 24.6.2019


poř. číslo 5
předmět petice: Ing. Ervín Severa - žádost o poskytnutí informací vesmyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vedeno u: odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 1498/OVÚP/19
přijatá opatření: 26.7.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 26.7.2019


poř. číslo 6
předmět petice: Luděk Plachký - žádost o poskytnutí informací - přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 179/ŽP/19
přijatá opatření: 8.8.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.8.2019


poř. číslo 7
předmět petice: Mike Pán - žádost o informace na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů
vedeno u: sekretariát
č. j.: 237/SEK/19
přijatá opatření: 21.8.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 21.8.2019


poř. číslo 8
předmět petice: Dominik Plšek - žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vedeno u: odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 1701/OVÚP/19-2/Ha
přijatá opatření: 22.8.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 22.8.2019


poř. číslo 9
předmět petice: Žádost o informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Stříbro
vedeno u: sekretariát
č. j.: 248/SEK/19-1
přijatá opatření: 18.9.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 18.9.2019


poř. číslo 10
předmět petice: Žádost o sdělení aktivních správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Stříbro
vedeno u: odbor výstavby a územního plánování
č. j.: 1970/OVÚP/19-2/Ha
přijatá opatření: 27.09.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 30.09.2019


poř. číslo 11
předmět petice: Žádost o poskytnutí informacá - Ing. Josef Lank
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 2427/ŽP/19
přijatá opatření: 6.11.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 6.11.2019


poř. číslo 12
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací - Mike Pán
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: -
přijatá opatření: Odesláno dne 7.1.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.8.2020


poř. číslo 13
předmět petice: Žádost o poskytnutí informací - Mgr. Bc. Martin Kůs
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: 5/TAJ/19
přijatá opatření: Odesláno dne 21.2.2020
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.8.2020


poř. číslo 14
předmět petice: Źádost o poskytnutí informací - p. Žalovič
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: -
přijatá opatření: Odesláno dne 27.3.2019
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.8.2020


poř. číslo 15
předmět petice: Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím - využití veškerých právních služeb pro město Stříbro v období od 01.11.2018 do 31.05.2019
vedeno u: tajemník MěÚ Stříbro
č. j.: -
přijatá opatření: Odesláno dne 20.6.2020
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 9.8.2020


V roce 2018

poř. číslo 1
předmět petice: Lenka Albertová - žádost o informaci - žádost o vydání závazného stanoviska pro realizaci ÚŘ stavby Rozhledny na Vlčí hoře "Schody do nebe" v k. ú. Třebel
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 157/ŽP/18
přijatá opatření: Odesláno dne 16.1.2018
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 6.3.2019


poř. číslo 2
předmět petice: Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o. - soubor městského opevnění, 1. etapa - oprava vnější a vnitřní zdi
vedeno u: hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje
č. j.: 64/RR/18
přijatá opatření: Odesláno dne 24.4.2018
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 25.4.2018


V roce 2017

poř. číslo 1
předmět petice: Adriana Houšková - Seznam radních města Stříbra od roku 2002
vedeno u: tajemník
č. j.: 1/TAJ/2017
přijatá opatření: Odesláno dne 2.2.2017
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 8.2.2017


poř. číslo 2
předmět petice: Miloslav Stuchlík - zda a jak bylo prošetřeno oznámení PČR
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 391/ŽP/17
přijatá opatření: Odesáno dne 21.3.2017
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 28.3.2017


poř. číslo 3
předmět petice: Istav Media, s.r.o. - zaslání investičních plánů pro rok 2017
vedeno u: hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje
č. j.: 137/RR/17
přijatá opatření: Odesláno dne 16.3.2017
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 28.3.2017


poř. číslo 4
předmět petice: AMA, s.r.o. - zaslání investičních plánů pro rok 2017
vedeno u: hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje
č. j.: 111/RR/17
přijatá opatření: Odesláno dne 6.4.2017
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 12.4.2017


poř. číslo 5
předmět petice: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- žádost o poskytnutí informace: seznam právnických osob
vedeno u: sekretariát
č. j.: 87/SEK/17
přijatá opatření: Odesláno dne 26.5.2017
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 5.6.2017


poř. číslo 6
předmět petice: Obec Ošelín - Seznam členů Honebního společenstva Ošelín
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 603/ŽP/17
přijatá opatření: Odesláno dne 12.4.2018
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 19.4.2017


poř. číslo 7
předmět petice: Petr Kocourek - žádost o poskytnutí informace: Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky
vedeno u: finanční odbor
č. j.: 1859/FO/17
přijatá opatření: Odesláno dne 21.7.2017
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 27.7.2017


poř. číslo 8
předmět petice: REMA AOS, a.s. - vstup obalové spolěčnosti na trh a další
vedeno u: odbor životního prostředí
č. j.: 1405/ŽP/17
přijatá opatření: Odesláno dne 21.7.2017
zveřejněno dálkovým přístupem dne: 27.7.2017


V roce 2016

poř. číslo 1
předmět petice: Ing. Miroslav Jaroš - žádost o poskytnutí informace o nakládání s datovými zprávami
vedeno u: tajemník
č. j.: 27/TAJ/16
přijatá opatření: Odesláno dne 26.4.2016


poř. číslo 2
předmět petice: Ing. Tomáš Kurtiš. - žádost o poskytnutí informace o softwaru pro vedení spisové služby a související firmě
vedeno u: tajemník
č. j.: 28/TAJ/16
přijatá opatření: Odesláno dne 27.4.2016
 


V roce 2015

poř. číslo 1
předmět petice: PEBRA s.r.o. - žádost o poskytnutí informace o evidenci odpadů v roce 2013 a 2014
vedeno u: vedeno u: tajemník
č. j.: -
přijatá opatření: Odesláno dne 12.3.2015


poř. číslo 2
předmět petice: CAUSIDICUS z. s. - žádost o poskytnutí informace o všechna pravomocná rozodnutí o vyvlastnění
vedeno u: vedeno u: tajemník
č. j.: 15/TAJ/15
přijatá opatření: Odesláno dne 05.5.2015


poř. číslo 3
předmět petice: Právo ve veřejném zájmu, z. s. – žádost o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014
vedeno u: tajemník
č. j.: 296/SEK/15
přijatá opatření: Odesláno dne 06.8.2015


poř. číslo 4
předmět petice: Tomáš Berger - spolupráce s firmami Newton Media, a.s.; Anopress IT, a.s.; Bisnode Česká republika, a.s.
vedeno u: tajemník
č. j.: -
přijatá opatření: Odesláno dne 14.12.2015


poř. číslo 5
předmět petice: Heagl, s.r.o. - Používání právního IS Codexis
vedeno u: tajemník
č. j.: 41/TAJ/15
přijatá opatření: Odesláno dne 14.12.2015


V roce 2014

poř. číslo 1
předmět petice: Ondřej Trnka – informace k odměňování neuvolněných zastupitelů
vedeno u: tajemník
č. j.: 22/SEK/14
přijatá opatření: Odesláno dne 28.1.2014


poř. číslo 2
předmět petice: Ivana Jérlingová - informace k regulaci sekání trávy
vedeno u:vedoucí HIO
č. j.: -
přijatá opatření: Odesláno dne 28.7.2014


poř. číslo 3
předmět petice: David Havlík - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
vedeno u: tajemník
č. j.: 163/SEK/14
přijatá opatření: Odesláno dne 8.8.2014

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro