A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Správní odbor - SPO

působnost odboru
 • matrika a evidence obyvatel
 • vidimace a legalizace
 • záležitosti státního občanství
 • agenda cestovních dokladů, občanských průkazů a řidičských průkazů
 • evidence motorových vozidel a vozidel taxislužby
 • výkon státní správy na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a úseku provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • povolování provozu výherních hracích přístrojů, vedení správního řízení a řízení o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, výsledky řízení předává finančnímu odboru MěÚ
 • výkon státní správy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupky proti občanskému soužití a majetku, přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, přestupky na úseku zbraní a střeliva, přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, apod.)
 • rozhodování o výplatě jednorázových náhrad dle zákona č. 165/1997 Sb.
 • záležitosti spojené s výkonem alternativních trestů v obci
 • výkon činností na úseku voleb
 • veřejná shromáždění, ohlašování hudebních produkcí
 • zajištění provozu podatelny, obsluhy telefonní ústředny, příjmu a rozdělení pošty, novin a tiskopisů
 • materiální zabezpečení MěÚ
 • posudky pro orgány státní správy
 • hlavní pokladna MěÚ
 • správa svěřených částí městského rozpočtu
 • evidence ztrát a nálezů