A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí - ŽP

působnost odboru
  • Výkon státní správy lesů, myslivosti a rybářství
  • Výkon státní správy na úseku ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny
  • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství a ovzduší
  • Výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství
  • Výkon státní správy a samosprávy na úseku ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařské péče a dalších spolu souvisejících zákonů
  • na základě oznámení zajištění čištění a oprav studen ve vlastnictví města