A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecní živnostenský úřad - ŽÚ

působnost odboru
  • výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů
  • zajišťuje činnost centrálního registračního místa živnostenského podnikání
  • výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství , ve znění pozdějších právních předpisů
  • je kontaktním místem agendy Czech POINT ve všech zpřístupněných agendách kromě výpisů z katastru nemovitostí
  • pracovníci OŽÚ jsou zapojeni do programu Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu – Internal Market Infomation Systém, IMI.
  • zajišťování trhů a stánkového prodeje ve městě včetně platby z místa.