Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Ve čtvrtek 14.12.2023 a v pátek 15.12.2023 bude uzavřeno pracoviště registru vozidel.

Podnikatel

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář

Slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovací povinnosti při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Podnikatelé, kteří chtějí své podání učinit osobně na živnostenském úřadě, nemusí vyplňovat žádné formuláře. Jejich podání pracovník odboru vyplní elektronicky přímo do jednotného registračního formuláře (JRF), včetně možnosti provést prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM) některé úkony vůči správci daně (finančnímu úřadu), příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ), úřadu práce a zdravotní pojišťovně (ZP). tzn. přímo na pracovišti živnostenského úřadu. Vzhledem k tomu, že je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, může podnikatel nebo začínající podnikatel ohlásit i jinému úřadu než místně příslušnému.

Podnikatelská veřejnost má dále možnost využít nástroje pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře. Podávající má také možnost si vyplněný formulář přímo z aplikace vytisknout.

Živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku a na žádost vydává v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek stanovených v ust. § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výpisy ze živnostenského rejstříku.

Formulář žádosti:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Správní poplatek

Při podání ohlášení živnosti/živností nebo žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Při ohlášení další živnosti, podání další žádosti o koncesi je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Při podání ohlášení změny údajů již zapsaných v živnostenském rejstříku týkajících se koncesovaných živnosti, která mají vliv na rozhodnutí o udělení koncese nebo rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, je třeba uhradit správní podplatek ve výši 500,- Kč.

Při podání ohlášení změny údajů již zapsaných v živnostenském rejstříku mající vliv na již vydaný výpis z živnostenského rejstříku, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Datum vložení: 27. 2. 2023 11:36
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 11:37
Autor: Správce Webu

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro