Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Informace z odboru

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2023

Datum: 13. 2. 2024

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad.

Zemědělský podnikatel

Datum: 28. 2. 2023

Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Podnikatel

Datum: 27. 2. 2023

Jednotný registrační formulář

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2022

Datum: 10. 2. 2023

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad.

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2021

Datum: 15. 2. 2022

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad

Zahájení stánkového prodeje ve městě Stříbře

Datum: 19. 5. 2021

na Masarykově náměstí

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2020

Datum: 1. 2. 2021

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

Datum: 10. 2. 2020

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad.

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2018

Datum: 30. 1. 2019

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad.

Městský úřad Stříbro, odbor obecní živnostenský úřad informuje veřejnost o změně živnostenského zákona od 1.12.2018.

Datum: 28. 11. 2018

Dne 1.12.2018 nabývá účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tímto zákonem dochází také ke změně živnostenského zákona spočívající v zařazení nové vázané živnosti –„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017

Datum: 1. 2. 2018

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad.

Od 1.září 2017 již nebude ČOI vykonávat poradenskou a informační službu ve Stříbře

Datum: 16. 8. 2017

Česká obchodní inspekce nebude vykonávat službu ve Stříbře

Kontrolní činnost obecního živnostenského úřadu

Datum: 26. 1. 2017

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016

Informace pro podnikatele - změny pro vlastníky živ. oprávnění "poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru"

Datum: 8. 11. 2016

Městský úřad Stříbro, odbor obecní živnostenský úřad informuje podnikatele, kteří vlastní živnostenské oprávnění na činnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, že ke dni 1.12.2016 se v souvislosti s účinností nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, mění živnostenský zákon (zákonem č. 258/2016 Sb.).

Upozornění prodejcům alkoholu

Datum: 20. 1. 2014

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vydaná pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Koncesované živnosti byly rozšířeny o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Informace o prodeji lihovin (zákon č. 309/2013 Sb.)

Datum: 25. 10. 2013

Dne 17. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin bude možné provádět výhradně na základě získané koncese udělené podnikateli živnostenským úřadem. Přechodná ustanovení umožňují stávajícím podnikatelům pokračovat v provozování prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na základě živnostenských oprávnění podle předchozí právní úpravy po dobu 6 měsíců. Pokud v této době podnikatelé nepožádají živnostenský úřad o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, právo k provozování této činnosti jim zanikne.

Spotřebitelský ombudsman

Datum: 17. 9. 2013

Spotřebitelský ombudsman není nový úředník či další úřad. Je to označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí. Na těchto akcích je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik.

logo ZSOS

Poradna Západočeského sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Datum: 29. 4. 2013

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
Majerova 4, Plzeň – Bory
poradna otevřena : Po a Čt 15. – 17. hod.
tel. poradna: 721 950 431-432
přístupná pondělí až pátek od 10 – 18 hod.

Upozornění pro podnikatele – dopravce, provozovatelé koncese - silniční motorové dopravy velkými vozidly (nad 3,5 tuny)

Datum: 23. 4. 2013

Dne 1.6.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela zákona o silniční dopravě byla vypracována v souvislosti s aplikací nařízení EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ze dne 21.10.2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě v Evropské unii.

logo CzechPoint

Czech POINT na Městském úřadě ve Stříbře

Datum: 15. 12. 2010

Od 2.1.2008 je na stříbrském úřadě občanům k dispozici tzv. Czech Point - kontaktní místo

Projekt zjednodušení postupů při podnikání - CRM

Datum: 22. 4. 2005

Nová činnost obecních živnostenských úřadů
CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE
Projekt „Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“ (ZAP)

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro