A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecní živnostenský úřad - ŽÚ

Zprávy

Zahájení stánkového prodeje ve městě Stříbře

na Masarykově náměstí celý text

Informace z radnice | 19. 5. 2021 | Autor: Lukáš Novák

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2020

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad celý text

ostatní | 1. 2. 2021 | Autor: Jan Vačviric

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad. celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Božena Petráňová

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2018

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Božena Petráňová

Městský úřad Stříbro, odbor obecní živnostenský úřad informuje veřejnost o změně živnostenského zákona od 1.12.2018.

Dne 1.12.2018 nabývá účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tímto zákonem dochází také ke změně živnostenského zákona spočívající v zařazení nové vázané živnosti –„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“. celý text

ostatní | 28. 11. 2018 | Autor: Božena Petráňová

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017

Informace o výsledcích kontrol zveřejňované podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, jsou zpracovány za odbor obecní živnostenský úřad. celý text

ostatní | 1. 2. 2018 | Autor: Božena Petráňová

Od 1.září 2017 již nebude ČOI vykonávat poradenskou a informační službu ve Stříbře

Česká obchodní inspekce nebude vykonávat službu ve Stříbře celý text

ostatní | 16. 8. 2017 | Autor: Božena Petráňová

Kontrolní činnost obecního živnostenského úřadu

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 celý text

ostatní | 26. 1. 2017 | Autor: Lukáš Novák

Informace pro podnikatele - změny pro vlastníky živ. oprávnění "poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru"

Městský úřad Stříbro, odbor obecní živnostenský úřad informuje podnikatele, kteří vlastní živnostenské oprávnění na činnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, že ke dni 1.12.2016 se v souvislosti s účinností nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, mění živnostenský zákon (zákonem č. 258/2016 Sb.). celý text

ostatní | 8. 11. 2016 | Autor: Lukáš Novák

Upozornění prodejcům alkoholu

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vydaná pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Koncesované živnosti byly rozšířeny o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. celý text

ostatní | 20. 1. 2014 | Autor: Lukáš Novák

Informace o prodeji lihovin (zákon č. 309/2013 Sb.)

Dne 17. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin bude možné provádět výhradně na základě získané koncese udělené podnikateli živnostenským úřadem. Přechodná ustanovení umožňují stávajícím podnikatelům pokračovat v provozování prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na základě živnostenských oprávnění podle předchozí právní úpravy po dobu 6 měsíců. Pokud v této době podnikatelé nepožádají živnostenský úřad o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, právo k provozování této činnosti jim zanikne. celý text

ostatní | 25. 10. 2013 | Autor: Lukáš Novák

Spotřebitelský ombudsman

Spotřebitelský ombudsman není nový úředník či další úřad. Je to označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí. Na těchto akcích je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik. celý text

ostatní | 17. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák
logo ZSOS

Poradna Západočeského sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
Majerova 4, Plzeň – Bory
poradna otevřena : Po a Čt 15. – 17. hod.
tel. poradna: 721 950 431-432
přístupná pondělí až pátek od 10 – 18 hod. celý text

ostatní | 29. 4. 2013 | Autor: Lukáš Novák

Upozornění pro podnikatele – dopravce, provozovatelé koncese - silniční motorové dopravy velkými vozidly (nad 3,5 tuny)

Dne 1.6.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela zákona o silniční dopravě byla vypracována v souvislosti s aplikací nařízení EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ze dne 21.10.2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě v Evropské unii. celý text

ostatní | 23. 4. 2013 | Autor: Lukáš Novák
logo CzechPoint

Czech POINT na Městském úřadě ve Stříbře

Od 2.1.2008 je na stříbrském úřadě občanům k dispozici tzv. Czech Point - kontaktní místo celý text

ostatní | 15. 12. 2010 | Autor: Lukáš Novák

Projekt zjednodušení postupů při podnikání - CRM

Nová činnost obecních živnostenských úřadů
CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE
Projekt „Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“ (ZAP) celý text

ostatní | 22. 4. 2005 | Autor: Lukáš Novák