Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

SMS infokanál

Informování obyvatelstva pomocí „Informačních SMS zpráv“

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás informovali, že jsme připravili jednoduché a pohodlné řešení, jak pro vás zajistit rozšíření informovanosti. Ve snaze zkvalitnit informování všech obyvatel města Stříbra při vzniku nepředvídané, mimořádné události či krizové situace, v jejímž důsledku může dojít k ohrožení zdraví, životů a majetku lidí, jsme se rozhodli ve městě Stříbře pro širokou veřejnost ZDARMA zřídit novou službu: SMS InfoKanál - Informační SMS zprávy.

Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci. Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.

Témata, která si pro vás město připravilo:

Povodeň / T1

  • Přirozená povodeň (rozvodnění řeky, přívalové srážky apod.) | Zvláštní povodeň (protržení hráze vodního díla Lučina)

Kalamita / T2

  • Větrné smrště, vichřice a orkány | Regulační opatření

Jiné mimořádné události / T3

  • Požáry a úniky nebezpečných látek | Epidemie a nákazy | Mimořádné události zvlášť závažných charakterů nebo velkého rozsahu, či dlouhodobé havárie či poruchy
    (narušení dodávek pitné vody, narušení zákonnosti apod.)

Krizové situace / T4

  • Dle vyhlášených krizových stavů na území kraje nebo ČR.

Jak se registrovat?

Registraci Vašeho telefonního čísla k odběru SMS a výběru témat zasílaných SMS, si lze zaregistrovat třemi způsoby:

1. VYPLNĚNÍM REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

2. ZASLÁNÍM REGISTRAČNÍ SMS

Pro odběr SMS a zvolení tématu zasílaných zpráv, odešlete SMS na číslo SMS InfoKanálu Stříbro +420 374 801 111 ve tvaru:

Občan bydlící na území města Stříbra nebo v jeho místních částech

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSTRIBROmezeraULICEmezeraCISLOOBJEKTUmezeraTEMA

nebo

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMISTSNICASTmezeraCISLOOBJEKTU

3. PŘÍMOU OSOBNÍ REGISTRACÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ STŘÍBRO

Registraci můžete rovněž provést při osobní návštěvě MěÚ Stříbro na podatelně MěÚ Stříbro, která se nachází v přízemí budovy č. p. 63

  • Postup pro změnu či odregistraci je též uveden v  letáku >>>(formát PDF)

Pro prohlížení formátu PDF  je potřeba např. Adobe Acrobat Reader který si můžete volně stáhnout (25.43 MB)

Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí on-line formuláře, nebo písemnou registrací dáváte: Souhlas se zracovním Vašich osobních údajů za účelem informování o činosti obce a jejích orgánů úprostřednictvím služby SMS InfoKanálu.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro