Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Krizové řízení

 • Příprava a vzory plánů krizové připravenosti (PKP + zapojení se do služby SMS InfoKanálu města Stříbra)

V současnosti probíhá realizace záměru pracoviště KŘ:

V případě zájmu veřejnosti o předání vyplněných podkladových materiálů dle přílohy 19-16-4(2).pdf osobně na MěÚ Stříbro, doporučujeme využít úřední hodiny a kontaktovat referenta KŘ (Ing. Maňák Vratislav)

 • Spuštění bezpečnostního portálu (BP města Stříbra)
  Na www stránkách MěÚ Stříbro:
  • (panel vpravo)
  • urad-2/krizove-rizeni/ (panel vlevo)
   se nachází INFORMAČNÍ panel s průběžně aktualizovanými informacemi:

Odůvodnění a legislativní rámec povinností MěÚ Stříbro a MěÚ ORP Stříbro

Informační systém nabízí tyto funkce:

 • zobrazení důležitých rad a informací týkající se rizik a mimořádných události
 • zobrazení aktuálních výstrah ČHMI v našem kraji
 • příjem informací určených pro vedení města či obce v rámci uživatelského rozhraní
 • úprava vzhledu informačního boxu
 • přidávání boxů pro stránky jiných organizací v katastru našeho města (knihovna, hasiči, apod.)
 • vkládání a editaci vlastních článků, rad a informací
 • vkládání a editaci vlastních aktuálních výstrah lokálního charakteru
 • vypínání a zapínání zobrazování obecných informací
 • přímá provázanost na multimediální interaktivní kurzy

povinnost zveřejňovat informace a informovat obyvatelstvo je obci (O) a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ ORP) uložena zejména v:

 1. z.č. 239/2000Sb. (zákon o IZS) v § 12/2 písm.e) OÚ (MěÚ ORP Stříbro) seznamuje ostatní obce, PO a FO ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi;
 2. z.č. 240/2000Sb. (krizový zákon)
 • v § 15/4 OÚ (MěÚ Stříbro) seznamuje PO a FO v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.
 • v § 21a odst. 2 OÚ (MěÚ Stříbro) seznamuje PO a FO způsobem v místě obvyklým, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
 1. z.č. 133/1985Sb. (požární zákon) v § 29/1 písm. n) O (město Stříbro) a OÚ (MěÚ Stříbro) organizuje preventivně výchovnou činnost

Objednání a realizace této služby ve prospěch města Stříbra umožní splnění shora vymezených zákonných povinností bez výrazného zvýšení zatížení pracovníků ICT MěÚ Stříbro a KŘ, za minimálních meziročních nákladů. viz. příloha 1.pdf

Pro prohlížení formátu PDF  je potřeba např. Adobe Acrobat Reader který si můžete volně stáhnout (25.43 MB)

Matice rizik 2023

Datum: 24. 10. 2023

Oblast přípravy na řešení krizových situací a mimořádných událostí velkého rozsahu

Ukončení Nouzového stavu s datem k 12.04.2021

Datum: 23. 4. 2021

Doporučený postup MVČR k další činnosti ÚSC

Aktuálně o koronaviru

Datum: 15. 10. 2020

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Datum: 15. 10. 2020

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Zasedání Krizového štábu Plzeňského kraje 14. října 2020

Datum: 15. 10. 2020

Krizový štáb Plzeňského kraje zasedl ve středu 14. října 2020, aby zhodnotil situaci v kraji v souvislosti s nákazou COVID-19. Zástupci jednotlivých složek IZS, armády a nemocnic předali informace ze svých rezortů.

Město Stříbro svolává krizový štáb

Datum: 2. 10. 2020

5.10.2020 v ranních hodinách proběhne neveřejné jednání krizového orgánu ORP Stříbro

Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Datum: 2. 9. 2020

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

INFORMACE KORONAVIRUS ÚNOR 2020 1

INFORMACE KORONAVIRUS ÚNOR 2020

Datum: 5. 3. 2020

Doporučení, odkazy a ostatní praktické informace

přístroj

AED ve služebně Městské policie Stříbro

Datum: 8. 1. 2020

AED - automatizovaný externí defibrilátor

INFORMACE AFRICKÝ MOR - 2017

Datum: 12. 7. 2017

volně v přírodě žíjící divočák a prase domácí

"ANALÝZY OHROŽENÍ ÚZEMÍ ORP STŘÍBRO" PRO MIMOŘÁDNÉ  UDÁLOSTI

Datum: 3. 4. 2017

(dle výpisu z Havarijního plánu PK) a PRO KRIZOVÉ SITUACE (dle výpisu z Krizového plánu ORP Stříbro)

Občan v ohrožení: Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení

Datum: 12. 9. 2013

Zpracováno podle příručky "Pro případ ohrožení", vydané MV - GŘ HZS ČR, 2001

Občan v ohrožení

Datum: 12. 9. 2013

JAK SE ZACHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

SMS Infokanál

Datum: 12. 9. 2013

SMS InfoKanál - Informování obyvatelstva pomocí „Informačních SMS zpráv“.

Krizové orgány

Datum: 11. 9. 2013

KRIZOVÉ ORGÁNY města Stříbra a ORP Stříbro pro PŘÍPRAVU a ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ (MÚ) a KRIZOVÝCH SITUACÍ (KS)

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro