Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Registr oznámení dle 159/2006 Sb.

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

  1. jiných vykonávaných činnostech,
  2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  3. příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou:

  1. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  2. členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  3. vedoucí zaměstnanci kraje podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je ředitelka krajského úřadu. 

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.

 Žádost se podává

  • osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro a to v kanceláři tajemníka městského úřadu

Kontakt:

Městský úřad Stříbro
tajemník Městského úřadu Stříbro
Mgr. Radek Strankmüller
telefon: 374 801 103
kancelář č. 7 , první patro
e-mail: tajemnik@mustribro.cz

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro v kanceláři tajemníka městského úřadu. 

Nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru. 

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání v kanceláři tajemníka městského úřadu, nebo budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou. URL adresa může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu. 

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru. 

V případě žádosti o nahlížení do registru se žádost ověřuje předložením občanského průkazu žadatele. 

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. 

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro