A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

V ROCE 2020
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Šárka Dittrichová, Dobroslav Plachý a Josef Lank - Žádost o poskytnutí informace tajemník MěÚ Stříbro 126/SEK/20 Odesláno dne 8.4.2020 14.4.2020
2. Asociace autoškol ČR - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím správní odbor 1718/SPO/20 Odesláno dne 20.5.2020 29.5.2020
3. Biskupství plzeňské - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím a podle zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti odbor životního prostředí 911/ŽP/20 dotaz + odpověď - odesláno 25.5.2020 8.8.2020
4. Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Florec Martin, upravená žádost, žádost o poskytnutí informací tajemník MěÚ Stříbro 216/SEK/20 Žádost o informaci - sdělení, žádost o informaci - sdělení č. 2 odesláno 5.6.2020 8.8.2020
5. Žádost o sdělení - průtahy v řízení a nepostupování v zákonných lhůtách tajemník MěÚ Stříbro 145/SEK/20 Odesláno dne 27.4.2020 8.8.2020
V ROCE 2019
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. AMA, s.r.o. - žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných uskutečnit v letech 2019-2022 hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 5/RR/19 Odesláno dne 11.1.2019 15.1.2019
2. Nicole Podvolecká - Žádost o informaci - počet vyvlastňovacích řízení v letech 2014 - 2018 odbor výstavby a územního plánování 234/OVÚP/19-2/Ha Odesláno dne 4.2.2019 4.2.2019
3. Emil Juriga - Žádost o poskytnutí informací ve smyslu znění zákona č. 106/1999 sb. O Svobodném přístupu k informacím odbor výstavby a územního plánování 395/OVÚP/19/Os Odesláno dne 1.3.2019 4.3.2019
4. SuperDoručovatel.cz, s.r.o. - Žádost o poskytnutí informací - přestupky vprovozu na pozemních komunikacích správní odbor 2823/SPO/19 Odesláno dne 18.6.2019 24.6.2019
5. Ing. Ervín Severa - žádost o poskytnutí informací vesmyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odbor výstavby a územního plánování 1498/OVÚP/19 26.7.2019 26.7.2019
6. Luděk Plachký - žádost o poskytnutí informací - přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší odbor životního prostředí 179/ŽP/19 8.8.2019 8.8.2019
7. Mike Pán - žádost o informace na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů sekretariát  237/SEK/19 21.8.2019 21.8.2019
8. Dominik Plšek - žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odbor výstavby a územního plánování 1701/OVÚP/19-2/Ha 22.8.2019 22.8.2019
9. Žádost o informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Stříbro sekretariát 248/SEK/19-1 18.9.2019 18.9.2019
10. Žádost o sdělení aktivních správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Stříbro odbor výstavby a územního plánování  1970/OVÚP/19-2/Ha 27.09.2019 30.09.2019
11. Žádost o poskytnutí informacá - Ing. Josef Lank odbor životního prostředí 2427/ŽP/19 6.11.2019 6.11.2019
12. Žádost o poskytnutí informací - Mike Pán tajemník MěÚ Stříbro   Odesláno dne 7.1.2019 8.8.2020
13. Žádost o poskytnutí informací - Mgr. Bc. Martin Kůs tajemník MěÚ Stříbro 5/TAJ/19 Odesláno dne 21.2.2020 8.8.2020
14. Źádost o poskytnutí informací - p. Žalovič tajemník MěÚ Stříbro   Odesláno dne 27.3.2019 8.8.2020
15. Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím - využití veškerých právních služeb pro město Stříbro v období od 01.11.2018 do 31.05.2019 tajemník MěÚ Stříbro   Odesláno dne 20.6.2020 9.8.2020
V ROCE 2018
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Lenka Albertová - žádost o informaci - žádost o vydání závazného stanoviska pro realizaci ÚŘ stavby Rozhledny na Vlčí hoře "Schody do nebe" v k. ú. Třebel odbor životního prostředí 157/ŽP/18 Odesláno dne 16.1.2018 6.3.2019
2. Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o. - soubor městského opevnění, 1. etapa - oprava vnější a vnitřní zdi hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 64/RR/18 Odesláno dne 24.4.2018 25.4.2018
V ROCE 2017
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Adriana Houšková - Seznam radních města Stříbra od roku 2002 tajemník 1/TAJ/2017 Odesláno dne 2.2.2017 8.2.2017
2. Miloslav Stuchlík - zda a jak bylo prošetřeno oznámení PČR odbor životního prostředí 391/ŽP/17 Odesáno dne 21.3.2017 28.3.2017
3. Istav Media, s.r.o. - zaslání investičních plánů pro rok 2017 hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 137/RR/17 Odesláno dne 16.3.2017 28.3.2017
4. AMA, s.r.o. - zaslání investičních plánů pro rok 2017 hospodářsko-investiční odbor, oddělení reg. rozvoje 111/RR/17 Odesláno dne 6.4.2017 12.4.2017
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- žádost o poskytnutí informace: seznam právnických osob sekretariát 87/SEK/17 Odesláno dne 26.5.2017 5.6.2017
6. Obec Ošelín - Seznam členů Honebního společenstva Ošelín odbor životního prostředí 603/ŽP/17 Odesláno dne 12.4.2018 19.4.2017
7. Petr Kocourek - žádost o poskytnutí informace: Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky finanční odbor 1859/FO/17 Odesláno dne 21.7.2017 27.7.2017
8. REMA AOS, a.s. - vstup obalové spolěčnosti na trh a další odbor životního prostředí 1405/ŽP/17 Odesláno dne 21.7.2017 27.7.2017

 

V ROCE 2016
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření Zveřejněno dálkovým přístupem dne:
1. Ing. Miroslav Jaroš - žádost o poskytnutí informace o nakládání s datovými zprávami tajemník 27/TAJ/16 Odesláno dne 26.4.2016  
2. Ing. Tomáš Kurtiš. - žádost o poskytnutí informace o softwaru pro vedení spisové služby a související firmě tajemník 28/TAJ/16 Odesláno dne 27.4.2016  

 

V ROCE 2015
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření
1. PEBRA s.r.o. - žádost o poskytnutí informace o evidenci odpadů v roce 2013 a 2014 tajemník   Odesláno dne 12.3.2015
2. CAUSIDICUS z. s. - žádost o poskytnutí informace o všechna pravomocná rozodnutí o vyvlastnění tajemník 15/TAJ/15 Odesláno dne 05.5.2015
3. Právo ve veřejném zájmu, z. s. – žádost o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 tajemník 296/SEK/15 Odesláno dne 06.8.2015
4. Tomáš Berger - spolupráce s firmami Newton Media, a.s.; Anopress IT, a.s.; Bisnode Česká republika, a.s. tajemník   Odesláno dne 14.12.2015
5. Heagl, s.r.o. - Používání právního IS Codexis tajemník 41/TAJ/15 Odesláno dne 14.12.2015

 

V ROCE 2014
poř. číslo předmět petice vedenou u č. j. přijatá opatření
1. Ondřej Trnka – informace k odměňování neuvolněných zastupitelů tajemník 22/SEK/14 Odesláno dne 28.1.2014
2. Ivana Jérlingová - informace k regulaci sekání trávy vedoucí HIO   Odesláno dne 28.7.2014
3. David Havlík - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014 tajemník 163/SEK/14 Odesláno dne 8.8.2014