A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o uzavírkách silnic a komunikací

Zprávy

Mapa

Havárie kanalizace v Husově ulice - omezení provozu - částečná uzavírka

Od úterního rána započne oprava, předpokládaná doba opravy je dva dny. celý text

Uzavírky | 6. 4. 2020 | Autor: Lukáš Novák
značení

Úplná uzavírka ulice Stará Plzeňská, v úseku od čp. 319 až po křížení s místní komunikací 2a v ul. Stará Plzeňská v termínu 21.11.2019 – 20.12.2019 (na dobu nezbytně nutnou)

Úplná uzavírka místní komunikace 114b na p.p.č. 3196/1 v k.ú. Stříbro, ul. Stará Plzeňská, v úseku od čp. 319 až po křížení s místní komunikací 2a v ul. Stará Plzeňská, za účelem výměny stávající kanalizační stoky, v rámci stavby: Stříbro – Plzeňská ulice, oprava kanalizace“, se stanovenou objízdnou trasou po přilehlých místních komunikacích.
celý text

Uzavírky | 19. 11. 2019 | Autor: Jan Vačviric
Dukelská plánek 1

Úplná uzavírka místní komunikace 104b - Dukelská ulice

Úplná uzavírka místní komunikace 104b - Dukelská ulice v oblasti mezi zahrádkami ve dnech 16.09.2019 - 19.09.2019 (na dobu nezbytně nutnou) za účelem stavebních prací při ukládání kanalizační přípojky v rámci stavební akce: „Kermi – rozšíření skladové haly č. 24".

celý text

Uzavírky | 11. 9. 2019 | Autor: Jan Vačviric
situační plán

Oprava silnice II/605 ve Stříbře, v úseku od kruhového objezdu (cca 100 m pod ním), přes serpentiny až k mostu ev. č. 605-067 (ten první most přes ul. Sokolská)

Od 1.7.2019 - 15.8.2019 by měla probíhat I. a II. etapa opravy silnice II/605 ve Stříbře, v úseku od kruhového objezdu (cca 100 m pod ním), přes serpentiny až k mostu ev. č. 605-067 (ten první most přes ul. Sokolská).

Délka celého opravovaného úseku je 519 m. Jedná se o odfrézování 100mm staré asfaltobetonové vrstvy v části silnice a ve zbývající části dojde k odstranění dlažby ze žulových kostek. Budou položeny nové ložné a obrusné vrstvy z asfaltobetonů ve stejných tloušťkách. Niveleta vozovky zůstane nezměněna.
Součástí opravy bude také odstranění starých vodících dopravních proužků z betonových desek, v délce 313 m ve směru na Plzeň, včetně přilehlé krajnice, které budou nahrazeny žulovou dlažbou, tak jako původní odvodňovací žlaby. Dále obnova vodorovného značení, úprava sjezdů, krajnic a pročištění propustků.

Realizační firma je Berger Bohemia a.s., investor Plzeňský kraj - SÚSPK. celý text

Uzavírky | 28. 6. 2019 | Autor: Jan Vačviric
Upozornění

Úplné a přechodné uzávěrky během konání XXIX. ročníku Běhu historickým Stříbrem - memoriálu Petra Bursíka

Z důvodu konání XXIX. ročníku Běhu historickým Stříbrem - memoriálu Petra Bursíka dne 09.06.2019 v době od 08:30h. do 14:00h.v historické části města Stříbra dojde
- k úplné uzavírce místních komunikací
- k povolení přechodné úpravy provozu na silničních komunikací celý text

Uzavírky | 16. 5. 2019 | Autor: Jan Vačviric
Situace uzavírky

Úplná uzavírka ulice Mánesova v úseku u ZŠ Mánesova od 8.4.2019

Uzavírka je z důvodu realizace plynovodní přípojky pro objekt č. p. 14 celý text

Uzavírky | 26. 3. 2019 | Autor: Lukáš Novák
Uzavírka 24.12.2018

Úplná uzavírka v rámci sportovní akce „Vánoční míle“ - 24.12.2018

Dotčený úsek: silnice III/19329 na p.p.č. 3274/1 a p.p.č. 3274/2 vše v k.ú. Stříbro, v úseku ulice Vranovská ve Stříbře (křížení se silnicí II/605 až po křížení se silnicí III/00528. celý text

Uzavírky | 17. 12. 2018 | Autor: Lukáš Novák