A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad – krizové řízení informuje

 • Příprava a vzory plánů krizové připravenosti (PKP + zapojení se do služby SMS InfoKanálu města Stříbra)

V současnosti probíhá realizace záměru pracoviště KŘ :

V případě zájmu veřejnosti o předání vyplněných podkladových materiálů dle přílohy 19-16-4(2).pdf osobně na MěÚ Stříbro, doporučujeme využít úřední hodiny a kontaktovat referenta KŘ (Ing. Maňák Vratislav)

 • Spuštění bezpečnostního portálu (BP města Stříbra)
  Na www stránkách MěÚ Stříbro :
  • (panel vpravo)
  • urad-2/krizove-rizeni/ (panel vlevo)
   se nachází INFORMAČNÍ panel s průběžně aktualizovanými informacemi:

Odůvodnění a legislativní rámec povinností MěÚ Stříbro a MěÚ ORP Stříbro

Informační systém nabízí tyto funkce:

 • zobrazení důležitých rad a informací týkající se rizik a mimořádných události
 • zobrazení aktuálních výstrah ČHMI v našem kraji
 • příjem informací určených pro vedení města či obce v rámci uživatelského rozhraní
 • úprava vzhledu informačního boxu
 • přidávání boxů pro stránky jiných organizací v katastru našeho města (knihovna, hasiči, apod.)
 • vkládání a editaci vlastních článků, rad a informací
 • vkládání a editaci vlastních aktuálních výstrah lokálního charakteru
 • vypínání a zapínání zobrazování obecných informací
 • přímá provázanost na multimediální interaktivní kurzy


povinnost zveřejňovat informace a informovat obyvatelstvo je obci (O) a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ ORP) uložena zejména v :

 1. z.č. 239/2000Sb. (zákon o IZS) v § 12/2 písm.e) OÚ (MěÚ ORP Stříbro) seznamuje ostatní obce, PO a FO ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi;
 2. z.č. 240/2000Sb. (krizový zákon)
 • v § 15/4 OÚ (MěÚ Stříbro) seznamuje PO a FO v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.
 • v § 21a odst. 2 OÚ (MěÚ Stříbro) seznamuje PO a FO způsobem v místě obvyklým, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
 1. z.č. 133/1985Sb. (požární zákon) v § 29/1 písm. n) O (město Stříbro) a OÚ (MěÚ Stříbro) organizuje preventivně výchovnou činnost
   

Objednání a realizace této služby ve prospěch města Stříbra umožní splnění shora vymezených zákonných povinností bez výrazného zvýšení zatížení pracovníků ICT MěÚ Stříbro a KŘ, za minimálních meziročních nákladů. viz. příloha 1.pdf


 

Pro prohlížení formátu PDF  je potřeba např. Adobe Acrobat Reader který si můžete volně stáhnout třeba zde

Zprávy

INFORMACE AFRICKÝ MOR - 2017

volně v přírodě žíjící divočák a prase domácí celý text

ostatní, Krizové řízení | 12. 7. 2017 | Autor: Jan Vačviric

"ANALÝZY OHROŽENÍ ÚZEMÍ ORP STŘÍBRO" PRO MIMOŘÁDNÉ  UDÁLOSTI

(dle výpisu z Havarijního plánu PK) a PRO KRIZOVÉ SITUACE (dle výpisu z Krizového plánu ORP Stříbro) celý text

Krizové řízení | 3. 4. 2017 | Autor: Lukáš Novák

Občan v ohrožení: Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení

Zpracováno podle příručky "Pro případ ohrožení", vydané MV - GŘ HZS ČR, 2001 celý text

Krizové řízení | 12. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák

Občan v ohrožení

JAK SE ZACHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI celý text

ostatní, Krizové řízení | 12. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák

SMS Infokanál

SMS InfoKanál - Informování obyvatelstva pomocí „Informačních SMS zpráv“. celý text

Krizové řízení | 12. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák

Krizové orgány

KRIZOVÉ ORGÁNY města Stříbra a ORP Stříbro pro PŘÍPRAVU a ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ (MÚ) a KRIZOVÝCH SITUACÍ (KS) celý text

Krizové řízení | 11. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák