A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad – krizové řízení informuje

 • Příprava a vzory plánů krizové připravenosti (PKP + zapojení se do služby SMS InfoKanálu města Stříbra)

V současnosti probíhá realizace záměru pracoviště KŘ :

V případě zájmu veřejnosti o předání vyplněných podkladových materiálů dle přílohy 19-16-4(2).pdf osobně na MěÚ Stříbro, doporučujeme využít úřední hodiny a kontaktovat referenta KŘ (Ing. Maňák Vratislav)

 • Spuštění bezpečnostního portálu (BP města Stříbra)
  Na www stránkách MěÚ Stříbro :
  • (panel vpravo)
  • urad-2/krizove-rizeni/ (panel vlevo)
   se nachází INFORMAČNÍ panel s průběžně aktualizovanými informacemi:

Odůvodnění a legislativní rámec povinností MěÚ Stříbro a MěÚ ORP Stříbro

Informační systém nabízí tyto funkce:

 • zobrazení důležitých rad a informací týkající se rizik a mimořádných události
 • zobrazení aktuálních výstrah ČHMI v našem kraji
 • příjem informací určených pro vedení města či obce v rámci uživatelského rozhraní
 • úprava vzhledu informačního boxu
 • přidávání boxů pro stránky jiných organizací v katastru našeho města (knihovna, hasiči, apod.)
 • vkládání a editaci vlastních článků, rad a informací
 • vkládání a editaci vlastních aktuálních výstrah lokálního charakteru
 • vypínání a zapínání zobrazování obecných informací
 • přímá provázanost na multimediální interaktivní kurzy


povinnost zveřejňovat informace a informovat obyvatelstvo je obci (O) a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ ORP) uložena zejména v :

 1. z.č. 239/2000Sb. (zákon o IZS) v § 12/2 písm.e) OÚ (MěÚ ORP Stříbro) seznamuje ostatní obce, PO a FO ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi;
 2. z.č. 240/2000Sb. (krizový zákon)
 • v § 15/4 OÚ (MěÚ Stříbro) seznamuje PO a FO v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.
 • v § 21a odst. 2 OÚ (MěÚ Stříbro) seznamuje PO a FO způsobem v místě obvyklým, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
 1. z.č. 133/1985Sb. (požární zákon) v § 29/1 písm. n) O (město Stříbro) a OÚ (MěÚ Stříbro) organizuje preventivně výchovnou činnost
   

Objednání a realizace této služby ve prospěch města Stříbra umožní splnění shora vymezených zákonných povinností bez výrazného zvýšení zatížení pracovníků ICT MěÚ Stříbro a KŘ, za minimálních meziročních nákladů. viz. příloha 1.pdf


 

Pro prohlížení formátu PDF  je potřeba např. Adobe Acrobat Reader který si můžete volně stáhnout třeba zde

Zprávy

přístroj

AED ve služebně Městské policie Stříbro

AED - automatizovaný externí defibrilátor celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Jan Vačviric

INFORMACE AFRICKÝ MOR - 2017

volně v přírodě žíjící divočák a prase domácí celý text

ostatní, Krizové řízení | 12. 7. 2017 | Autor: Jan Vačviric

"ANALÝZY OHROŽENÍ ÚZEMÍ ORP STŘÍBRO" PRO MIMOŘÁDNÉ  UDÁLOSTI

(dle výpisu z Havarijního plánu PK) a PRO KRIZOVÉ SITUACE (dle výpisu z Krizového plánu ORP Stříbro) celý text

Krizové řízení | 3. 4. 2017 | Autor: Lukáš Novák

Občan v ohrožení: Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení

Zpracováno podle příručky "Pro případ ohrožení", vydané MV - GŘ HZS ČR, 2001 celý text

Krizové řízení | 12. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák

Občan v ohrožení

JAK SE ZACHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI celý text

ostatní, Krizové řízení | 12. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák

SMS Infokanál

SMS InfoKanál - Informování obyvatelstva pomocí „Informačních SMS zpráv“. celý text

Krizové řízení | 12. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák

Krizové orgány

KRIZOVÉ ORGÁNY města Stříbra a ORP Stříbro pro PŘÍPRAVU a ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ (MÚ) a KRIZOVÝCH SITUACÍ (KS) celý text

Krizové řízení | 11. 9. 2013 | Autor: Lukáš Novák