A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán města Stříbra

Změna č. 2 Územního plánu Stříbro a Úplné znění Územního plánu Stříbro po vydání Změny č. 2 Územního plánu Stříbro - změna č. 2 ÚP Stříbro, hlavní výkres, hlavní výkres celý, výkres veřejně prospěsných staveb, opatření a asanací, koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu, právní stav
 

Územní studie obytné zóny STR-BI-6, STR-BI-7, STR-BI-9 Stříbro (Palackého ul.) - textová část, hlavní výkres, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, komplexní návrh, širší vztahy

Územní studie obytné zóny STR-BI-1, Vranovská, Stříbro (2017) - textová část, širší vztahy, urbanistická koncepce, dopravni infrastruktura, technická infrastruktura, komplexní návrh, vlastnické vztahy (formát PDF ikona PDF )

Územní studie obytné zóny STR-BI-2 Pod Vinicí, Stříbro (2018) - textová část, širší vztahy, urbanistická koncepce, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, komplexní návrh, vlastnické vztahy (formát PDF ikona PDF )

Změna č.1 Územního plánu Stříbro (2017) - textová část, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, koordinační výkres (formát PDF ikona PDF )

Území plán (2014) - hlavní výkres, textová část, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát PDF ikona PDF )

Logo IOP-EU-MMR.jp
PROJEKT „ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRO“ JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ