A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Participativní rozpočet 2018 - vybrané projekty

 

Rodinné centrum Stříbro

Rozpočet projektu:

230 000,-Kč

Popis projektu:

Obsahem projektu je zahájit činnost Rodinného centra Stříbro v Nádražní ulici č. p. 719. Rodinné centrum je organizace, která vytváří veřejný prostor pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných žen a veřejnosti, zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělání a psychologii, obohacení dětí o nové přátele a vztahy a pořádání akcí pro veřejnost. Na vzniku centra se podílí v současné době 10 lidí. Všichni, kdo vznik centra připravují a budou koordinovat i jeho činnost, jsou dobrovolníci a dělají to bez nároku na odměnu. Vznik centra je ryze komunitní záležitostí a občanskou aktivitou rodičů i dětí z města Stříbra. Metodická podpora je zajištěna prostřednictvím Sítě pro rodinu, což je organizace zastřešující rodinná centra v České republice. Z projektu bude financován roční provoz centra a jeho vybavení.

Cíl projektu:

Zlepšení společenského postavení rodičů a vybudování zdravé komunity rodin (nejen na mateřské a rodičovské dovolené) ve Stříbře a okolí. Rodinné centrum chce přispívat k obnovení vize rodiny jako jedinečného a bezpečného prostředí pro všechny jejich členy. Rodinné centrum bude také kvalitní alternativou pro trávení volného času pro rodiny s dětmi, což je něco, co v současnosti ve městě chybí.

ZUŠ Open 2019 ve Stříbře

Rozpočet projektu:

70 000,-Kč

Popis projektu:

Obsahem projektu je realizace veřejné prezentace základní umělecké školy Stříbro (ZUŠ) při celostátním happeningu z názvem ZUŠ Open. Smyslem tohoto happeningu (třetí ročník proběhne ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2019), který je pod patronátem světoznámé zpěvačky Magdalény Kožené, je veřejná propagace ZUŠ z celé České republiky a připomenout tak jejich nezastupitelnou úlohu v českém vzdělávacím systému. ZUŠ Stříbro by v rámci tohoto happeningu chtěla uspořádat kulturní akci na veřejných prostranstvích města Stříbra (Kostelní nám. či ulice Jiřího z Poděbrad) a představit tak občanům i návštěvníkům města, co všechno žáci této školy umí. Akce proběhne v posledním týdnu měsíce května a všechna vystoupení, koncerty, výstavy, divadelní představení, výtvarné workshopy či besedy proběhnou podle přesně stanoveného programu od 13.00 do 18.00.

Cíl projektu:

Projekt umožní ZUŠ Stříbro prezentovat svou činnost obyvatelům města. Nebude se jednat o prezentaci školy samotné, ale především o prezentaci žáků, kteří budou mít šanci ukázat rodičům, příbuzným, spolužákům či sousedům, co se v ZUŠ naučili. Celá akce bude pojata interaktivní formou, což znamená, že účastníci akce si mohou vyzkoušet své hudební, výtvarné či dramatické schopnosti. Děti tak mohou v sobě objevit zájem o umění a v dalších letech začít navštěvovat nějaký umělecký obor, který ZUŠka nabízí. V neposlední řadě projekt přispěje k rozšíření nabídky kvalitních akcí v roce 2019.