A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Evropské strukturální a investiční fondy

logo EU IROP a MMČR

Projekty města Stříbra podpořené z IROP:

1)

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo: 117D03G000084
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501

Název projektu: Mateřská škola Prokopa Holého

 

2)

Program: 11703  - Integrovaný regionální operační program

Identifikační číslo: 117D03M000155
Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004844
Název projektu: Územní studie veřejných prostranství obce s rozšířenou působností (ORP) Stříbro
Cíl projektu: Cílem projektu je vypracování uceleného koncepčního řešení veřejného prostranství  ve vybraných obcích ve správním obvodu města Stříbro

 

 

 


logo EU OPŽPlogo SFŽP ČR

NÍŽE UVEDENÉ PROJEKTY  JSOU  SPOLUFINANCOVÁNY  ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

1)

Program: 11531 - Operační program životního prostřední 2014 - 2020
Identifikační číslo: 115D316010219
Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001702

Název projektu: Výstavba plynové kotelny v objektu čp. 485 Mánesova ulice Stříbro

Cíl akce - Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

 

2)

Program: 11531 - Operační program životního prostřední 2014 - 2020
Identifikační číslo: 115D316010224
Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001705

Název projektu: Výstavba plynové kotelny v objektu čp. 17 a teplovodu pro objekty čp. 20 a 437, Stříbro.

Cíl akce - Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

Regionální operační program (ROP) Jihozápad

logo ROP

Projekty města Stříbra podpořené z ROP:

1)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Číslo výzvy: 07/2014/1.5

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03384

Název projektu: STŘÍBRO - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE PLZEŇSKÁ ULICE

2)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01914

Název projektu: Dokončení rekonstrukce a modernizace Mánesovy ulice ve Stříbře

3)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01995  

Název projektu: Výstavba místní komunikace ve Stříbře (Propojení ul. Soběslavova a ul. Nerudova)

4)

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.2 - Rozvojové projekty spádových center

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/06.02050

Název projektu: Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro

články Bc. Karla Lukeše a Ing. Josefa Hrábka, člena výboru Zastupitelstva města Stříbra pro akci „Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro" o průběhu revitalizace náměstí