A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky města Stříbra přijaté v roce 2015

Zprávy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.
Zrušuje OZV 1/2015. celý text

OZV přijaté v roce 2015 | 6. 10. 2015 | Autor: Lukáš Novák

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností celý text

OZV přijaté v roce 2015 | 5. 10. 2015 | Autor: Lukáš Novák