Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník"

Přihlášky se podávají v písemné formě do 26.08.2022

Město Stříbro,
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro


Tajemník Městského úřadu Stříbro, v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„referent/ka sociálního odboru MěÚ Stříbro – sociální pracovník“

Odpovídající druh práce je zařazen do 11. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR číslo 341/2017 Sb., v platném znění a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., v platném znění.

Požadavky pro přijetí:

 • dosažené vzdělání v souladu s §110, odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociál. službách v platném znění
 • řidičský průkaz sk. B + aktivní řidičské schopnosti
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, internet)
 • kladný vztah k lidem, věk nad 18 let, státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trv. pobytem v ČR)
 • trestní bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti, ochota dalšího vzdělávání
 • emoční stabilita, schopnost týmové práce, odpovědnost, samostatnost
 • praxe v sociální oblasti s zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro OSPOD výhodou

Rámcová náplň práce:

 • zajišťování odborné a specializované agendy sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD)
 • zajišťování sociálně – právního poradenství a sociální práce na úseku OSPOD
 • souhrnný výkon státní správy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném platnými
 • právními předpisy pro orgán sociálně – právní ochrany dětí
 • výkon funkce opatrovníka a poručníka nezletilých dětí, účast u soudních jednáních

Bonusy zaměstnavatele:

 • přiznání osobního příspěvku, pravidelný příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění
 • bezplatné jazykové kurzy,  25 dní dovolené,  indispoziční volno, další profesní vzdělávání apod.
Přihlášky se podávají v písemné formě do 26.08.2022 do 10:00 hodin na podatelně Městského úřadu Stříbro nebo poštou na adresu: Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, s označením „Výběrové řízení – SOC MěÚ Stříbro- NEOTEVÍRAT“

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při případném osobním pohovoru,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kterým žadatel prokazuje odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Mgr. Radek Strankmüller, v. r.
tajemník MěÚ Stříbro

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

Datum vložení: 3. 8. 2022 13:12
Datum poslední aktualizace: 3. 8. 2022 13:23
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro