Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa na obsazení pracovního místa řidič motorových vozidel

Přihlášky se podávají v písemné formě do 29. 09. 2023 do 08:00 hodin.

Město Stříbro
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro


Tajemník Městského úřadu Stříbro
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Stříbra ze dne 06.09.2023,
vyhlašuje veřejnou výzvu

na obsazení pracovního místa řidič motorových vozidel

 

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Místo výkon práce: území města Stříbra a částí obce

Charakteristika vykonávané činnosti: řidič motorových vozidel, základní obsluha a dopomoc občanům města Stříbra dle schválených provozních podmínek služby Senior Expres Stříbro

Odpovídající druh práce je zařazen do: 5. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platové rozpětí dle započitatelné praxe.

Požadavky pro přijetí:

  1. minimálně ukončené střední vzdělání s maturitou
  2. řidičské oprávnění skupiny B, C1, C
  3. občanská a trestní bezúhonnost, komunikativnost, kreativita, příjemné vystupování
  4. zručnost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, flexibilita
  5. fyzické předpoklady a dobrý zdravotní stav

Bonusy zaměstnavatele:

  • pravidelný příspěvek zaměstnavatele na stravování, penzijní připojištění, přiznání osobního příplatku, bezplatné jazykové kurzy, 25 dní dovolené, indispoziční volno, další profesní vzdělávání  apod.

Přihlášky se podávají v písemné formě do 29. 09. 2023 do 08:00 hodin na podatelně Městského úřadu Stříbro, nebo poštou na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, s označením „SES - veřejná výzva - NEOTVÍRAT“

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při případném osobním pohovoru,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Mgr. Radek Strankmüller
tajemník MěÚ Stříbro

 

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

Datum vložení: 14. 9. 2023 13:36
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2023 13:42
Autor: Správce Webu

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro