Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

VV: oznámení o uložení zásilky - Jolana Cíglerová

Číslo jednací: 1058/SPO/22

Vaše č. j.:
Ze dne:
Spis. značka: 192/2022/HP
Naše č. j.: 1058/SPO/22
Vyřizuje: Petřina
Telefon: 374 801 127
E-mail: petrina@mustribro.cz

Jolana Cíglerová, r. 1992
Masarykovo náměstí 1
349 01 Stříbro
/dále jen „adresát“/

Datum: 22.11.2022

 

 

Oznámení o uložení zásilky

 

 

Městský úřad Stříbro, Správní odbor vyrozumívá adresáta, že dne 22.11.2022 byla v podatelně Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí 63, 349 01 Stříbro uložena písemnost č. j. 1058/SPO/22-192/HP určená do vlastních rukou adresáta.

Zásilka byla uložena, protože adresát písemnosti nebyl při dodávání zásilky (písemnosti) zastižen a protože zásilku (písemnost) nebylo možné odevzdat ani osobě, která byla oprávněna ji přijmout.

Uloženou zásilku si může adresát vyzvednout po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla uložena a to v podatelně Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí 63, 349 01 Stříbro v pondělí a středu v době od 7.00 hod. do 17.00 hod., v úterý, čtvrtek v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. a pátek v době od 7.00 hod. do 13.30 hod. (polední přestávka v době od 11.30 – 12.30 hod.)

V případě, že si adresát zásilku (písemnost) nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude zásilka (písemnost) vrácena Správnímu odboru Městského úřadu Stříbro.

Poučení

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může podle § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů požádat odesílající správní orgán o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

 

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro