Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Od 1.1.2012 řeší dávkovou agendu tzv. nepojistných dávek Úřad práce

podrobnosti v článku

O dávky pro zdravotně postižené (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky) si od ledna 2012 mohou občané Stříbra a správního obvodu obce s rozšířenou působností požádat na Úřadu práce ve Stříbře. Pracovníci ÚP jim budou k dispozici v II. patře (vlevo od schodů) budovy našeho Zdravotnického zařízení (polikliniky).

Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) budou administrovány též Úřadem práce, žadatelé a příjemci těchto dávek najdou pracovnice ÚP v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 63 v přízemí, č. dveří 002.

Vedle změn v dávkových oblastech přináší sociální reforma i změny i v oblasti průkazů mimořádných výhod. Průkazy mimořádných výhod umožňují osobám se zdravotním postižením čerpat benefity v různých oblastech (v dopravě, v daňové oblasti, oblasti správních poplatků apod.). Průkazy mimořádných výhod (papírové kartičky s označením stupně mimořádných výhod, tj. se zkratkou TP, ZTP nebo ZTP/P) platí i po 1. lednu 2012. Jsou v platnosti po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015. Držitelé průkazů mimořádných výhod jsou Městským úřadem Stříbro, sociálním odborem, do konce roku 2011 písemně informováni o všech potřebných skutečnostech.

Novinkou postupně zaváděnou do systému bude karta sociálních systémů, tzv.“S karta“, která začne být vydávána úřadem práce koncem prvního kvartálu roku 2012. Sloužit má mj. také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Postupně nahradí stávající průkazky TP, ZTP, ZTP/P, tyto zažité zkratky mají zůstat zachovány.

Na rozdíl od současnosti o průkaz osoby se zdravotním postižením nebude nezbytné samostatně žádat a samostatně posuzovat zdravotní stav. Průkaz osoby se zdravotním postižením bude vydán automaticky při přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu.

Agenda speciálních označení vozidel – Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O 7, dříve O1) zůstává i po 1. lednu 2012 v kompetenci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Označení vozidel vydává MěÚ Stříbro, sociální odbor, na adrese Masarykovo nám 63, Stříbro, I. patro, č. dveří 104.

Datum vložení: 20. 12. 2011 14:03
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2017 0:22
Autor:

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro