A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kontejnery na bio odpad

Typ: ostatní
kontejner bioOd 1.4.2015 se objeví na různých místech města sběrné nádoby hnědé barvy s označením BIOODPAD. Tyto nádoby budou sloužit k odkládání bioodpadů pouze pro občany města Stříbra nikoliv pro podnikatelské subjekty.

Bioodpady ve Stříbře

Do těchto nádob patří:
  • zbytky zeleniny a ovoce, slupky brambor, mrkve, cibule, ohryzky jablek apod.
  • skořápky ořechů
  • dřevěné piliny, hobliny apod.
  • listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce, šišky
Jaký odpad do nádob nepatří?
  • „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel
  • uhynulá zvířata
  • papír, lepenka, sklo, obaly
  • velkoobjemový odpad z přírodních materiálů (větve, kmeny)
  • směsný komunální odpad
  • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady
Jak bioodpad třídit

Bioodpad je nejvhodnější třídit hned v domácnosti při jeho vzniku a  shromažďovat jej odděleně od ostatních odpadů a pak odložit do hnědých nádob. Pro další zpracování je nejdůležitější čistota odloženého bioodpadu. Co to znamená? Igelitové sáčky, tašky a jiné obaly stejně jako další jiné odpady jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu ( např. pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček vhodit do separační nádoby na plast).


Vytvořeno: 4. 4. 2017
Poslední aktualizace: 17. 11. 2017 23:08