Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Památková péče

Informace k památkové péči

 • Památkové zóny:  Stříbro, ProstibořPačín (na mapě http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/pamatky/ si můžete zóny můžete zobrazit)
 • Seznam nemovitých památek v ORP Stříbro
 • Základní právní normy památkové péče
 • GRANTY Ministerstva Kultury ČR
 • GRANTY Plzeňského kraje
 • Program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2021

  Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

  Žádost o zařazení akce do programu, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky prostřednictvím ORP Stříbro do 28. února 2021.

  Pro rok 2021 byla pro ORP Stříbro stanovena finanční kvóta ve výši 617.000 Kč.

  Veškeré potřebné informace naleznete na webu MKCR nebo na MěÚ Stříbro, odbor OVÚP, odd. památkové péče,
  Bc. Ivana Osmiková na tel: 374 801 145, osmikova@mustribro.cz

 

Užitečné odkazy

Datum vložení: 27. 1. 2017 13:26
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2021 16:50
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro