A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Spotřebitelský ombudsman

Typ: ostatní
Spotřebitelský ombudsman není nový úředník či další úřad. Je to označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí. Na těchto akcích je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik.

Spotřebitel, který se ocitl v problémech v souvislosti s účastí na prodejní akci, se může obrátit na jakýkoliv živnostenský úřad, kde mu bude poskytnuta pomoc. Pokud má být pomoc při vymáhání spotřebitelských práv co nejefektivnější, měl by se spotřebitel na živnostenský úřad nebo přímo na spotřebitelskou organizaci obrátit co nejdříve po uzavření spotřebitelské smlouvy, tak aby bylo možné využít institutu odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může dle § 52 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. Na živnostenském úřadě mu budou poskytnuty informace o možném dalším postupu. Se spotřebitelem bude sepsán spotřebitelský záznam, který v případě zájmu spotřebitele, bude živnostenským úřadem předán nevládní spotřebitelské organizaci k řešení jeho případu. Tento systém pomoci je bezplatný a umožňuje především seniorům efektivně a rychle se domoci spotřebitelských práv. Pokud se spotřebitel rozhodne obrátit se na nevládní neziskovou organizaci přímo sám, jsou mu na živnostenském úřadě k dispozici kontakty na takovou organizaci, která se zabývají ochranou spotřebitelů.

Nicméně i přes uvedené doporučujeme všem spotřebitelům se předváděcích prodejních akcí raději neúčastnit, zboží či služby nekupovat ani u tzv. podomních či pouličních prodejců a volit raději jistější formy nákupu zboží či služby např. v kamenných provozovnách, kde má spotřebitel dostatek času si zboží prohlédnout, nechat si zboží předvést, případně porovnat jeho cenu a kvalitu v jiných provozovnách a má zde také lepší možnost zboží reklamovat. Rozhodně v žádném případě zboží nenakupovat pod jakýmkoliv časovým či finančním nátlakem.

 

Nejbližší spotřebitelská organizace:
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Poradna na adrese: Malá 7, Plzeň
Kontaktní osoby: Jana
Poncarová, Michaela Vinšová

Bližší informace a více informací naleznete na webových stránkách:
www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman

 

publikovala: Božena Petráňová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Vytvořeno: 4. 4. 2017
Poslední aktualizace: 9. 11. 2017 23:15
Autor: Lukáš Novák