Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Ve čtvrtek 14.12.2023 a v pátek 15.12.2023 bude uzavřeno pracoviště registru vozidel.

Projekt zjednodušení postupů při podnikání - CRM

Nová činnost obecních živnostenských úřadů
CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE
Projekt „Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“ (ZAP)

Vláda České republiky schválila usnesením č. 1006 ze dne 20. října 2004 Projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (dále jen „ZAP“).

Projekt ZAP zjednodušuje vstup do podnikání a usnadňuje podnikatelům další kroky, související s plněním administrativních povinností v průběhu jejich podnikatelské činnosti. Projekt počítá s několika etapami.

Základním principem projektu je vytvoření celorepublikové sítě Centrálních registračních míst pro podnikatele (dále jen CRM), která vznikají v rámci stávající soustavy prvoinstančních obecních živnostenských úřadů v první etapě projektu. V této etapě projektu budou podnikatelé moci získat na živnostenských úřadech formuláře potřebné k vstupu do podnikání nejen z oblasti živnostenského podnikání, ale i z oblasti registrace na finančním úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, popř. úřadu práce. V dalších etapách (v letech 2006-2007) se předpokládá vypracování a přijetí takových legislativních změn, které umožní další zjednodušení systému registrace, která bude probíhat v jednom místě a bude použito on-line propojení agend jednotlivých úřadů. Tomu odpovídá i současné postupné zavádění nového informačního systému registru živnostenského podnikání na všechny obecní živnostenské úřady v roce 2005. Cílem projektu je oběh dokladů mezi úřady a nikoliv současné dokládání dokladů podnikateli jednotlivým úřadům.

Projekt ZAP dále počítá s tím, že při jeho realizaci bude využito výsledků projektu Informační místa pro podnikatele („InMP“) Hospodářské komory ČR. Tato místa dnes plní především informační úlohu v obchodní oblasti (např. informace o jednotném evropském trhu, o státních programech podpory malého a středního podnikání v ČR) a metodicky napomáhají především začínajícím podnikatelům. Nenahrazují však výkon státní správy svěřený živnostenským úřadům.

Úkolem CRM je především to, aby se tato centra stala kvalifikovaným průvodcem a pomocníkem všem podnikatelům při jejich prvním styku s úřady a konkrétně pomohla ve všech případech, kdy to budou potřebovat, zejména při plnění jejich povinností v průběhu podnikání.

Pracovníci CRM však přihlášky k registraci u finančních úřadů, okresních správ sociálního zabezpečení a u úřadů práce nepotvrzují, nepřebírají, neshromažďují ani neprovádí žádné registrační řízení. Doručení i odpovědnost za chybně vyplněné formuláře má vždy dotyčný podnikatel.


publikovala: Božena Petráňová, vedoucí obecního živnostenského úřadu
publikováno: 25.4.2005
Datum vložení: 22. 4. 2005 12:00
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2017 23:17
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro