Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Informace o prodeji lihovin (zákon č. 309/2013 Sb.)

Dne 17. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin bude možné provádět výhradně na základě získané koncese udělené podnikateli živnostenským úřadem. Přechodná ustanovení umožňují stávajícím podnikatelům pokračovat v provozování prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na základě živnostenských oprávnění podle předchozí právní úpravy po dobu 6 měsíců. Pokud v této době podnikatelé nepožádají živnostenský úřad o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, právo k provozování této činnosti jim zanikne.

Účelem zpřísnění podmínek pro podnikání v uvedené oblasti bylo získat přehled o prodejcích lihu a lihovin a omezit tak prodej nedaněného a nekvalitního alkoholu. Regulace se tak dotkne podnikatelů, kteří prodávají líh a lihoviny jako distributoři jinému podnikateli, jakož i podnikatelů prodávajícím líh a lihoviny konečnému spotřebiteli a rovněž podnikatelů podávajících konzumní líh a lihoviny k bezprostřední spotřebě v restauračních zařízeních nebo v zařízeních rychlého občerstvení, případně v dopravních prostředcích.

Prodej uvedených komodit byl začleněn do původní koncese na výrobu a úpravu lihu a lihovin, jejíž současný předmět podnikání zní „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin".

Zatímco pro získání koncese pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin musí žadatel k žádosti o koncesi doložit v příloze č. 3 živnostenského zákona stanovenou odbornou způsobilost:

  1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, nebo
  2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřením na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou vzdělání zaměřením na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  4. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo
  5. doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

 

Pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není odborná způsobilost stanovena.                                                                                              

Přechodná ustanovení:
Podnikatel, který je ke dni účinnosti zákona (tj. k 17.10.2013) oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců, tzn. do 17.04.2014. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě dosavadního živnostenského oprávnění do doby pravomocného rozhodnutí o žádosti o koncesi. Nepodá-li žádost o koncesi ve lhůtě (do 17.04.2014) právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Přijetí žádosti dle přechodných ustanovení nepodléhá správnímu poplatku.

publikovala: Božena Petráňová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Datum vložení: 25. 10. 2013 12:07
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2017 23:15
Autor: Lukáš Novák

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro