Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

Rybářské lístky / Fisching permints / Angelscheine

Rybářské lístky se vydávají v pondělí 7:30-11:30 a 12:.30 -17:00 (úřední den) a středa 7:30-11:30 a 12:30 - 17:00 (úřední den)

Rybářské lístky / Fisching permints / Angelscheine

 

Rybářské lístky občanům ČR vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Nelze vydávat lístky občanům s trvalým pobytem v jiných správních obvodech!

Pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu města Stříbra, vydává rybářské lístky Městský úřad Stříbro.

Pro cizince zdržující ve správním obvodu města Stříbra vydává rybářské lístky Městský úřad Stříbro.

Občan ČR předloží:

 • platný občanský průkaz
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
 • úhradu správního poplatku (na místě)

 

Cizinec předloží:

 • cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem  nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
 • úhradu správního poplatku (na místě v Kč)
 • prokazuje-li se dokladem ze země, se kterou nemá s Česká republika dohodu o právní pomoci, musí být rybářský lístek opatřen apostilační doložkou

 

EN:

 • show your passport or other official identification
 • complete an application (available at the municipality Stříbro)
 • show your existing fishing license (as such) issued by your native state, or a previously issued Czech fishing license, or an official document stating you are qualified for your first fishing license.
 • pay the administrative fee (CZK)
 • If you are presented by a document from a country with which the Czech Republic has no legal aid agreement, the fishing license  must be  covered by an apostille clause.

 

DE:

 • den Reisepass oder einen anderen Personalausweis vorzulegen
 • den Antrag auszufüllen (herunterladen oder abzuholen bei dem Stadtamt Stříbro)
 • eine Angelkarte, Lizenz oder ein ähnliches Dokument, die in dem Land ausgestellt wurden, dessen Staatsbürger man ist, oder die früher ausgestellte tschechische Angelkarte oder eine Bescheinigung über die erworbene Qualifizierung zur Ausstellung der ersten Angelkarte vorzulegen
 • die Verwaltungsgebühr zu entrichten (CZK)
 • Die Angler aus Ländern, die keinen Rechtshilfevertrag mit der Tschechischen Republik abgeschlossen haben, brauchen die Apostille (Beglaubigungsklausel).
30 denní licence/ days licence/ Tage Lizenz

Občan ČR předloží:

 • platný občanský průkaz
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • úhradu správního poplatku (na místě)
 • vydává se pouze občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu města Stříbra

 

Cizinec předloží:

 • cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • úhradu správního poplatku (na místě v Kč)

 

EN:

 • show your passport or other official identification
 • complete an application (available at the municipality Stříbro)
 • pay the administrative fee (CZK)

 

DE:

 • den Reisepass oder einen anderen Personalausweis vorzulegen
 • den Antrag auszufüllen (herunterladen oder abzuholen bei dem Stadtamt Stříbro
 • die Verwaltungsgebühr zu entrichten (CZK)
Datum vložení: 12. 10. 2021 9:58
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2021 10:08
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro