A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rybářské lístky / Fisching permints / Angelscheine

Typ: ostatní
Rybářské lístky se vydávají v pondělí 7:30-11:30 a 12:.30 -17:00 (úřední den) a středa 7:30-11:30 a 12:30 - 17:00 (úřední den)
Rybářské lístky / Fisching permints / Angelscheine

 

Rybářské lístky občanům ČR vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Nelze vydávat lístky občanům s trvalým pobytem v jiných správních obvodech!

Pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu města Stříbra, vydává rybářské lístky Městský úřad Stříbro.

Pro cizince zdržující ve správním obvodu města Stříbra vydává rybářské lístky Městský úřad Stříbro.

Občan ČR předloží:

 • platný občanský průkaz
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
 • úhradu správního poplatku (na místě)

 

Cizinec předloží:

 • cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem  nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
 • úhradu správního poplatku (na místě v Kč)
 • prokazuje-li se dokladem ze země, se kterou nemá s Česká republika dohodu o právní pomoci, musí být rybářský lístek opatřen apostilační doložkou

 

EN:

 • show your passport or other official identification
 • complete an application (available at the municipality Stříbro)
 • show your existing fishing license (as such) issued by your native state, or a previously issued Czech fishing license, or an official document stating you are qualified for your first fishing license.
 • pay the administrative fee (CZK)
 • If you are presented by a document from a country with which the Czech Republic has no legal aid agreement, the fishing license  must be  covered by an apostille clause.

 

DE:

 • den Reisepass oder einen anderen Personalausweis vorzulegen
 • den Antrag auszufüllen (herunterladen oder abzuholen bei dem Stadtamt Stříbro)
 • eine Angelkarte, Lizenz oder ein ähnliches Dokument, die in dem Land ausgestellt wurden, dessen Staatsbürger man ist, oder die früher ausgestellte tschechische Angelkarte oder eine Bescheinigung über die erworbene Qualifizierung zur Ausstellung der ersten Angelkarte vorzulegen
 • die Verwaltungsgebühr zu entrichten (CZK)
 • Die Angler aus Ländern, die keinen Rechtshilfevertrag mit der Tschechischen Republik abgeschlossen haben, brauchen die Apostille (Beglaubigungsklausel).
30 denní licence/ days licence/ Tage Lizenz

Občan ČR předloží:

 • platný občanský průkaz
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • úhradu správního poplatku (na místě)
 • vydává se pouze občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu města Stříbra

 

Cizinec předloží:

 • cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Stříbro)
 • úhradu správního poplatku (na místě v Kč)

 

EN:

 • show your passport or other official identification
 • complete an application (available at the municipality Stříbro)
 • pay the administrative fee (CZK)

 

DE:

 • den Reisepass oder einen anderen Personalausweis vorzulegen
 • den Antrag auszufüllen (herunterladen oder abzuholen bei dem Stadtamt Stříbro
 • die Verwaltungsgebühr zu entrichten (CZK)

Vytvořeno: 12. 10. 2021
Poslední aktualizace: 12. 10. 2021 10:08
Autor: Jan Vačviric