Menu
Město Stříbro
MěstoStříbro
domovská stránka domovská stránka
znak města

POZOR!!!! Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2022 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 31.10. 2022!!!

Poplatky nezaplacené do konečné splatnosti – tj. do 31.10. se navyšují o 50%. Proto si včas tento místní poplatek uhraďte, ušetříte své finance.

Pozor! Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2022 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas,  nejdéle do 31.10. 2022!!!

 
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV Města Stříbra. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která je v obci přihlášená, nebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není v uvedené stavbě hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatníkem je též majitel rodinného domu nebo bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Místní poplatek platí i cizinci s přechodným i dlouhodobým pobytem. Dle OZV jsou povinny tyto osoby do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku tuto skutečnost. Poplatek pro letošní rok činí 700,- Kč na osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem. Též za prázdné byty, rodinné domy, rekreační stavby činí roční poplatek 700,- Kč. Studující, kteří jsou přes týden ubytováni mimo Stříbro, mají nárok na slevu 350 Kč za rok, pokud doloží potvrzení o studiu a ubytování. Ubytování se nemusí dokládat, pokud studuje v místě vzdáleném více jak 60 km. Občan, který nedoloží nárok na úlevu nebo osvobození od poplatku do 15 dnů od vzniku události, nemá na toto snížení či osvobození nárok zpětně.

Platby lze provádět:
  • v hotovosti a nebo též bankovní kartou v budově MěÚ Stříbro - radnice, dveře č. 1 u p. Musilové. Vybírá se pondělí a ve středu
  • bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu MěÚ vedeného u ČSOB Stříbro, č. 112 595 803 / 0300. Variabilní symbol Vám oznámí p. Musilová na tel. 374 801 134 nebo e-mailem musilova@mustribro.cz . Při složení platby u peněžního ústavu uvádějte jméno poplatníka jako doplňující údaj.
Poplatky nezaplacené do konečné splatnosti – tj. do 31.10. se  navyšují o 50%. Proto si včas tento místní poplatek uhraďte, ušetříte své finance.

 

Jaroslava  Musilová
pracovnice FO – místní poplatky

Datum vložení: 10. 10. 2022 16:34
Datum poslední aktualizace: 10. 10. 2022 16:42
Autor: Jan Vačviric

Rezervace času

REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)

Mapa závad

Závadu v obci nahlaste zde

MAPA ZÁVAD

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozhodujme společně

Stříbro – rozhodujme společně

Projekty podpořené EU

obrázek vlajky EU

UA

UA Virtuální konzul Jaroslav

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Stříbro